Balans

Aandeel: ABM Industries (VS breed)

Koers 41.36 Hoogste koers 41.93
Laagste koers 25.90 1-jrs rend. 39.04
Balans
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Eigen vermogen
739
795
850
917
968
1,007
974
1,375
Vreemd vermogen
809
1,084
1,001
1,202
1,224
1,123
1,304
2,437
Totaal vermogen
1,548
1,879
1,851
2,119
2,192
2,130
2,278
3,812
Solvabiliteit
47.74
42.31
45.92
43.28
44.16
47.28
42.76
36.07
Cash
0
0
0
0
0
0
0
Kasstroom
149
159
150
135
120
145
83
5
Werknemers
0
0
0
0
0
0
0
Omzet per werknemer
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Kasstroom / vreemd vermogen
0.18
0.15
0.15
0.11
0.10
0.13
0.06