Koers Ahold te ver opgelopen

Analisten hebben recent wisselende geluiden laten horen over Ahold . Waar het aandeel bij het ene effectenhuis van de favorietenlijst is gehaald, hebben anderen juist hun koersdoel voor het Zaanse supermarktconcern opwaarts bijgesteld. Dit beeld is terug te zien i de consensus, waarbij opvalt dat gemiddeld analisten voor de komende maanden rekenen op een koersdaling.

Adviesverlagingen

Op 21 januari heeft Theodoor Gilissen gemeld dat Ahold niet langer op de favorietenlijst van het effectenhuis staat. Het advies is daarbij verlaagd van ‘aanbevolen’ naar ‘niet-aanbevolen’. De analisten stellen dat de koers van het aandeel inmiddels het koersdoel van Theodoor Gilissen heeft behaald. Daarnaast is Ahold minder aantrekkelijk geworden gezien de geringe winstgroei, terwijl duidelijk is geworden dat de marges van het supermarktconcern momenteel onder druk staan.

Ook Jefferies heeft zijn taxaties voor Ahold neerwaarts bijgesteld. De analisten verwachten dat Ahold in 2015 weliswaar dankzij de aandelenterugkoop in combinatie met valuta-effecten een goede winstgroei per aandeel kan realiseren, maar tegelijkertijd de marges worden uitgehold. Het Amerikaanse effectenhuis stelt dat een mogelijk nieuwe aandelenterugkoop niet de problemen in de Verenigde Staten kan compenseren. Jefferies heeft daaorm zijn advies voor Ahold verlaagd van ‘hold’ naar ‘underperform’, maar het koersdoel verhoogd van 12 euro naar 13,70 euro.

Koersdoel omhoog

Een ander effectenhuis die zijn koersdoel voor Ahold heeft verhoogd is Nomura Equity Research. De analisten stellen dat de aandelenkoers van Ahold de laatste maanden aanzienlijk is gestegen en hebben daarom hun koersdoel bijgesteld van 13,40 euro naar 15 euro.

Net als de andere effectenhuizen ziet Nomura dat de marges van Ahold onder druk staan in met name de VS, maar heeft het supermarktconcern de financiële slagkracht om dit middels overnames of terugbetaling aan de aandeelhouders te compenseren. Nomura hanteert voor Ahold een ‘hold-advies’.

Consensus

De adviesverlagingen hebben ertoe geleid dat de consensus voor Ahold behoudender is geworden. Er staan momenteel 2 verkoopadviezen uit, tegenover 13 houd- en 10 koopadviezen.

De forse koersstijging is terug te zien in het verwacht rendement voor Ahold . Ondanks dat er recent koersdoelverhogingen zijn dooergevoerd, levert het gemiddeld koersdoel van 14,99 euro een negatief verwacht rendement op van 7,1%.