Fagron verhoogt kapitaal door uitoefening warrants

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 30 oktober 2019

Fagron maakt vandaag bekend dat er 335.000 nieuwe aandelen zijn uitgegeven als gevolg van de uitoefening van warrants. Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2019. Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving deelt Fagron mee dat haar maatschappelijk kapitaal na de uitgifte € 496.496.586,18 bedraagt. Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten na de uitgifte bedraagt 72.178.904, hetgeen gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’). Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 1.320.000.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Fagron verhoogt kapitaal door uitoefening warrants