KBC Groep: 14 november 2019 – informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel



KBC GROEP – 14 november 2019 – informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel




  








U vindt, met betrekking tot de traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging van KBC Groep NV die is voorbehouden aan het personeel, de volgende informatie op www.kbc.com / corporate governance / management / raad van bestuur: informatie, in de tabel ‘Bijzondere verslagen van de Raad’:

-     Verslag van de  raad van bestuur en verslag van de commissaris betreffende opheffing van het voorkeurrecht