Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 26 november 2019

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Norges Bank.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 20 november 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 19 november 2019 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Op 21 november 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 20 november 2019 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Op 22 november 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 21 november 2019 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Op 25 november 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 22 november 2019 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen