Befimmo NV: Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Norges Bank op 11 december 2019. Met deze verklaring meldt Norges Bank dat haar participatie in Befimmo op 10 december 2019 de verklaringsdrempel van 3% heeft overschreden.


Klik hier om het volledig persbericht te raadplegen: 

Bijlage