Intervest Offices & Warehouses: Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

Samenvatting van de kennisgeving

Op 13 maart 2020 heeft Intervest Offices & Warehouses een op 12 maart 2020 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen van Patronale Group nv en Patronale Life nv waaruit blijkt dat deze 5,07% van de stemrechten Intervest aanhoudt ingevolge de verwerving of de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, en daarmee de kennisgevingsdrempel van 5% verschreden heeft.


Bijlage