Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

 

 

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 23 maart 2020 

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen 

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Norges Bank.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 18 maart 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aantal (direct) gehouden stemrechten van Norges Bank op 17 maart 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechten.  
17 maart 2020  
Stemrechten2.248.7863,12%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)93.3870,13%
Totaal aantal stemrechten2.342.1733,24%

  • Op 19 maart 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 18 maart 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 
18 maart 2020  
Stemrechten1.988.7222,76%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)103.6020,14%
Totaal aantal stemrechten2.092.3242,90%

  • De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com 

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen