Corbion stelt Algemene vergadering van Aandeelhouders uit

Corbion stelt zijn Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) uit naar 29 juni 2020 (de oorspronkelijke datum was 11 mei 2020).

Dit besluit is genomen met het oog op de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de deelnemers van de vergadering, in het licht van de impact van het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen van de Nederlandse overheid.

De convocatie en bijbehorende stukken zullen uiterlijk op 18 mei 2020 worden gepubliceerd.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Bijlage