ABN AMRO breidt steunmaatregelen voor bedrijven met corona impact uit

ABN AMRO breidt steunmaatregelen voor bedrijven met corona impact uit 

Vorige week kondigde ABN AMRO aan om voor Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet tot 2,5 miljoen euro de aflossing- en rentebetaling 6 maanden uit te stellen. ABN AMRO heeft vandaag besloten om deze maatregel uit te breiden naar Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro. In de maanden april tot en met september worden voor deze klanten geen betalingen van aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Als een klant het uitstel niet nodig heeft, dient dit uiterlijk 31 maart 2020 bij ABN AMRO te worden gemeld. Het uitstel vindt dan niet plaats.  

Adempauze 
Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking ABN AMRO: “De uitstelregeling biedt klanten extra ruimte in hun liquiditeitspositie. En door dit automatisch in te regelen kunnen we dit snel voor een grote groep regelen. We hebben vorige week gezien dat dit goed werkt en rust en ruimte creëert voor bedrijven. We hebben daarom besloten om de grens van de regeling te verhogen naar 50 miljoen euro. We bieden daarmee ook de grotere Commercial Banking-klanten snel en automatisch een adempauze.”  

Groot steunpakket overheid 
De maatregelen van ABN AMRO komen bovenop een groot steunpakket van de overheid. Bedrijven kunnen met behulp van overheidsgaranties bij hun bank extra geld lenen, onder andere via de BMKB regeling. Ook andere onderdelen van het steunpakket van de overheid bieden bedrijven extra liquiditeitsruimte.  

Veel vragen  
Er is onder klanten veel animo voor steun- en uitstelmaatregelen. Dat leidt tot veel vragen en aanvragen voor bijvoorbeeld een BMKB krediet van de overheid. Daardoor kan er sprake zijn van wachttijden. Er wordt hierbij prioriteit gegeven aan klantsituaties waarbij er snel en/of grote financiële impact is.  

Geen impact, meld dit dan  
Het uitstel op de rente en aflossing is uitdrukkelijk bedoeld voor klanten die het nodig hebben vanwege de impact van het coronavirus. Voor Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet met hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro wordt het uitstel automatisch toegepast. Daar is bewust voor gekozen om zo snel een grote groep bedrijven te kunnen steunen. Echter, bedrijven in deze categorie die het niet nodig hebben, dienen dit uiterlijk 31 maart 2020 te melden. Zonder melding volgt automatisch uitstel. Op onze website staat op dit moment de regeling tot 2,5 miljoen euro beschreven. Deze zal tevens gelden voor klanten van Commercial Banking met een lopend zakelijk krediet met hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro. Hier kunnen klanten van Commercial Banking lezen wat exact de scope en uitwerking is. Bijvoorbeeld hoe en wanneer de termijnen later dienen te worden betaald. Tevens kunnen bedrijven via deze website aangeven als er geen behoefte is aan uitstel.

Commercial Banking-klanten    
Commercial Banking-klanten zijn zakelijke klanten met een jaarlijkse omzet van maximaal 250 miljoen euro die worden bediend vanuit Commercial Banking. De uitstelregeling geldt vanaf vandaag voor alle Commercial Banking-klanten met een hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro, uitgezonderd specifieke financieringsvormen zoals commercial finance, leveraged finance voor professionele investeerders, club deals en syndicated loans met meerdere financiers en financieringen voor commercieel vastgoed boven de 2,5 miljoen euro. Vastgoedklanten met een krediet tussen de 2,5 miljoen euro en 50 miljoen euro die verhuren aan zwaar getroffen sectoren komen wel in aanmerking. Kredieten die door de afdeling Afwikkeling binnen Bijzonder Beheer worden behandeld, vallen buiten de regeling. Dit geldt tevens voor kredieten met een daaraan gekoppeld rentederivaat. Klanten met een rentederivaat kunnen zich melden om de mogelijkheden voor een maatwerkregeling te bespreken. 

Krediet boven de 50 miljoen euro
Tot slot gelden er, daar waar mogelijk, maatwerkregelingen voor Commercial Banking-klanten met een krediet boven de 50 miljoen euro. Dit geldt ook voor grootzakelijke klanten, die worden bediend vanuit Corporate & Institutional Banking (jaarlijkse omzet boven de 250 miljoen euro). 

Het volume van de totale kredietportefeuille van Commercial Banking bedroeg einde jaar 2019 42,6 miljard euro. Ongeveer 40% van dit volume betreft klanten die in scope zijn van de nieuwe maatregel. Het is op dit moment onduidelijk wat de impact van het coronavirus is op de economie, op onze klanten en op de kwaliteit van de kredietportefeuille.


Investor Relations     
Dies Donker       
+31(0)20-6282282      
investorrelations@nl.abnamro.com   

Press Relations
Ariën Bikker
+31 (0)20-6288900
pressrelations@nl.abnamro.com


Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

Bijlage