Intervest Offices & Warehouses: Inkoop van eigen aandelen

Intervest Offices & Warehouses maakt bekend dat zij op 19 en 20 maart 2020 2.517 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels via een financieel tussenpersoon. Deze bekendmaking gebeurt in overeenstemming met artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) alsook overeenkomstig de artikelen 8:3 en 8:4 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV.


Bijlage