KBC Groep: In navolging van de ECB aanbevelingen trekt KBC Groep finaal dividend over 2019 terug en schrapt inkoop eigen aandelen

Persbericht   
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*- Bekendmaking van Voorwetenschap

Brussel, 30 maart 2020, 7u15  CEST

In navolging van de ECB aanbevelingen trekt KBC Groep finaal dividend over 2019 terug en schrapt inkoop eigen aandelen 

Volledig in overeenstemming met de aanbeveling van de Europese Centrale Bank om ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividenden uit te keren en geen onherroepelijke verbintenis tot uitkering van dividenden aan te gaan door de kredietinstellingen voor het boekjaar 2019 en 2020 en om af te zien van de inkoop van aandelen om de aandeelhouders te vergoeden, heeft de Raad van Bestuur van KBC besloten om :

  • het voorstel aan de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 in te trekken om een totaal (bruto) slotdividend over 2019 uit te keren van 2,5 EUR per aandeel (nadat in november 2019 al een interim dividend van 1 EUR per aandeel werd uitgekeerd)
  • in oktober 2020 te evalueren of dit ingetrokken slotdividend alsnog geheel of gedeeltelijk later dit jaar (2020) in de vorm van een interim dividend kan worden uitgekeerd
  • het voorgestelde inkoopprogramma van eigen aandelen ten belope van 5.5 miljoen aandelen te annuleren

in afwijking van wat werd aangekondigd in het persbericht van 13 februari 2020 ter gelegenheid van de publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal van 2019.

In het licht van de wereldwijde reisbeperkingen en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten op het gebied van social distancing, heeft KBC Groep ook besloten

  • om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dit jaar op een virtuele manier te organiseren. Meer details zullen worden gecommuniceerd zodra de betreffende wetswijziging is goedgekeurd  en gepubliceerd in België.
  • Om de Investor Day die op 17 juni 2020 in Praag (Tsjechië) was gepland, uit te stellen. Een nieuwe datum voor de Investor Day zal te gepasten tijde worden gecommuniceerd.

Johan Thijs, CEO van de KBC Groep, geeft toelichting bij de uitzonderlijke omstandigheden van vandaag:  "We bevinden ons vandaag in ongekende omstandigheden. De wereld staat momenteel voor een zeer zware uitdaging, in de vorm van het coronavirus dat zich snel over de hele wereld verspreidt en dat voor ieder van ons, onze manier van leven en werken ingrijpend zal veranderen. De economische impact van de corona-pandemie op de economie is nog steeds zeer onzeker, maar algemeen wordt verwacht dat deze impact significant negatief zal zijn.  De kosten voor het herstel van de wereldeconomie zullen dan ook zeer aanzienlijk zijn. Regeringen en centrale banken hebben al een aantal ondersteunende maatregelen genomen. Eind vorige week publiceerden de Europese Bankenfederatie en de Europese Centrale Bank bijkomende aanbevelingen. Wij zijn van mening dat ook financiële instellingen solidair moeten zijn en wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in het mee oplossen van de crisis. Zoals altijd nemen we een behoedzame en conservatieve houding aan, zelfs al stellen onze solide kapitaal- en liquiditeitsposities ons in staat om extreme scenario's te doorstaan.”

KBC Groep beschikte over een zeer solide solvabiliteits- en liquiditeitspositie eind 2019:
-        KBC's CET1-ratio van 17.15% impliceert een solide kapitaalbuffer van 9.10% tegenover de huidige theoretische SREP-ratio van ongeveer 8.05% (als gevolg van de aangekondigde maatregelen van de ECB en de Nationale Bank, die een aanzienlijke tijdelijke verlichting van de minimum kapitaalvereiste boden).

  • NSFR en LCR-liquiditeitsratio's bedroegen respectievelijk 136% en 138%, beide ruim boven de wettelijk vereiste 100%.

Johan Thijs vervolgt: "Te midden van alle onzekerheid en zelfs in deze zeer moeilijke tijden wil ik u geruststellen dat één ding onveranderd blijft: onze klanten blijven onze eerste prioriteit. Ook in deze moeilijke tijden willen we de gemeenschappen en economieën waarin we actief zijn, actief blijven ondersteunen en ervoor zorgen dat onze activiteiten onze klanten en andere belanghebbenden ten goede komen, iets waar onze medewerkers zich nu nog meer voor inzetten in hun dagelijkse werk. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om onze klanten en stakeholders uitdrukkelijk te bedanken voor hun vertrouwen maar ook ons personeel voor hun onverdroten inzet in deze moeilijke tijden. Ik wil iedereen ook vooral een goede gezondheid toewensen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep
Tel +32 2 429 85 45  - E-mail: viviane.huybrecht@kbc.be

Kurt De Baenst, directeur, Investor Relations
Tel +32 2 429 35 73 – E-mail : kurt.debaenst@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
 

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate communicatie/
Woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Tel. 02 429 32 88 Pieter Kussé

 

E-mail: pressofficekbc@kbc.be

 
KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com  
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group
Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen
Ga de echtheid van dit document hier na

     

Bijlage