Umicore publiceert geïntegreerd jaarverslag 2019

Op koers blijven 

“In 2019 hebben we een sterke prestatie neergezet in een uitdagende marktomgeving en aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de uitvoering van onze groeistrategie in onze drie belangrijkste activiteiten. Dat terwijl wij opnieuw de oorspronkelijke financiële doelstelling van ons strategisch plan Horizon 2020 hebben bereikt. We hebben meerjarige overeenkomsten getekend met toonaangevende producenten van EV-batterijen en hebben langetermijnpartnerschappen gesloten voor de bevoorrading van duurzaam kobalt. We hebben ons nieuwe procescompetentiecentrum in België en een brandstofcelkatalysatorfabriek in Korea in gebruik genomen en de Kokkola-kobaltraffinaderij in Finland overgenomen. We hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een duurzame en innovatieve waardeketen voor batterijen voor EV’s in Europa en aan de duidelijke duurzaamheidsprincipes voor de industrie voor oplaadbare batterijen, uitgegeven door de Global Battery Alliance. Innovatie in technologie en onze voortdurende groei-investeringen beloven verdere waardecreatie zodra de huidige pandemie achter de rug is.” Marc Grynberg, CEO.  

Umicore heeft vandaag haar jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het rapport biedt een geïntegreerd overzicht van Umicore’s vooruitgang bij het bereiken van haar Horizon 2020-doelstellingen om een ​​leider te worden in materialen voor schone mobiliteit en recyclage en haar duurzaamheidsprestaties in een groter concurrentievoordeel om te zetten.  

In dit rapport concentreert Umicore zich opnieuw op de belangrijkste elementen die haar activiteiten aansturen. Het bevat dit jaar uitgebreide informatie over innovatie, over Umicore’s duurzame producten en diensten, evenals mensenrechten en Umicore’s rol en missie in de waardenketen. Het rapport bevat ook Umicore’s maatregelen met betrekking tot de COVID-19-pandemie om mensen gezond te houden, veilige werkomstandigheden te garanderen en liquiditeiten te behouden. Dankzij een sterke balans en ruime liquiditeit verwacht Umicore dat zij, eens de crisis voorbij is, haar groeitraject verder zal hervatten.  

Het rapport van 2019 focust op die groeistrategie en op Umicore’s unieke positie in het aanleveren van gecertificeerde schone en ethische materialen voor de waardeketen van herlaadbare batterijen, in toepassingen voor deeltjesfilters voor benzinevoertuigen, in brandstofcelkatalysatoren en in batterijrecyclage. 

Umicore maakt gebruik van het GRI-rapporteringskader en illustreert hoe haar Horizon 2020-doelstellingen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

Het geïntegreerd jaarverslag van 2019 kan online geconsulteerd worden in het Engels, of gedownload worden in Nederlands, Engels or Frans op annualreport.umicore.com waar ook uitgebreide en dynamische versies van de verhalen achter de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar beschikbaar zijn. Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                             +32 2 227 74 34                       aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                          +32 2 227 71 47                    marjolein.scheers@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.  

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5 miljard) en stelt iets meer dan 11.152 mensen in dienst.