Solvay brengt zijn geïntegreerd jaarverslag en verslag van betalingen aan overheden voor 2019

Brussel, 31 maart 2020 - Solvay brengt vandaag haar vierde geïntegreerd jaarverslag uit.  Dit verslag gaat in op de vooruitgang die we hebben geboekt sinds 2012 wat geïntegreerd management betreft. Het heeft betrekking op de activiteit voor het jaar 2019, bevat rapporteringselementen en -principes die worden aanbevolen door de International Integrated Reporting Council (IICR) en is opgesteld volgens de richtlijnen van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

Het verslag bevat : 

  • Een beknopte versie van het hoofdstuk "Inzicht in Solvay" waarin de nieuwe bestaansreden van de Groep, de G.R.O.W.-strategie, het vereenvoudigde bedrijfsmodel en een update van het model voor duurzame waardecreatie worden voorgesteld. De volledige versie van "Inzicht in Solvay" zal digitaal beschikbaar zijn. 
  • In het beheersverslag worden het bestuursverslag, het risicobeheersrapport, het bedrijfsoverzicht dat de beoordeling van de alternatieve prestatiemaatstaven (APM) integreert, de extra-jaarrekening, de jaarrekening en de verslagen van de commissarissen gepresenteerd.

De digitale versie van het jaarverslag, geïntegreerd met het volledige hoofdstuk "Inzicht in Solvay" en de volledige index van het Global Reporting Initiative (GRI), zal beschikbaar zijn op 7 april 2020.

Solvay publiceert vandaag ook haar 2019 verslag van betalingen aan de overheden. Dit document is beschikbaar in de rubriek "Financial filings" van de Solvay-website.

Bijlages