KBC Ancora keert geen dividend uit over boekjaar 2019/2020

Gereglementeerde informatie, Leuven, 2 april 2020 (08.00 CEST)

KBC Ancora keert geen dividend uit over boekjaar 2019/2020

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, heeft beslist om over boekjaar 2019/2020 noch een interimdividend uit te keren, noch een slotdividend voor te stellen.

Deze beslissing volgt op de aankondiging door KBC Groep dat ze haar voorstel van slotdividend over boekjaar 2019 intrekt en afziet van de geplande inkoop van eigen aandelen. Zij weerspiegelt de keuze van de statutaire bestuurder om, zoals KBC Groep, een voorzichtige houding aan te nemen in de uitzonderlijke omstandigheden die we nu meemaken.

Met dit nieuwe voorstel wijkt KBC Ancora af van wat werd aangekondigd in haar persbericht van 31 januari 2020. Daarin werd aangegeven dat KBC Ancora de intentie had om op 11 juni 2020 een interim-dividend uit te keren van 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve).

Doordat KBC Groep in november 2019 een interim-dividend uitkeerde van 1,00 euro per aandeel, zal KBC Ancora, behoudens verdere onvoorziene omstandigheden, het boekjaar 2019/2020 afsluiten met een positief resultaat van ongeveer 60 miljoen euro.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering in oktober 2020 voorstellen om 5% van het resultaat toe te wijzen aan de wettelijke reserve en het saldo aan de beschikbare reserves. De kaspositie van KBC Ancora zal daardoor op 30.6.2020 naar verwachting ongeveer 61 miljoen euro bedragen. KBC Ancora beschikt daarmee over een liquiditeitsbuffer die kan worden aangewend ter nakoming van haar toekomstige financiële verplichtingen.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder, geeft toelichting bij de uitzonderlijke omstandigheden van vandaag: "De Covid-19 pandemie vormt zowel op menselijk als op economisch vlak een enorme uitdaging. De economische impact ervan kan momenteel moeilijk ingeschat worden, maar zal naar verwachting significant negatief zijn. Zoals altijd nemen we een voorzichtige houding aan en voorzien wij een liquiditeitsbuffer om deze moeilijke periode te doorstaan. Graag bedank ik onze stakeholders uitdrukkelijk voor hun vertrouwen en wens ik iedereen op de eerste plaats een goede gezondheid toe.”

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
28 augustus 2020                                 Jaarlijks communiqué boekjaar 2019/2020
29 september 2020 (17.40 CEST)       Jaarverslag 2019/2020 beschikbaar
30 oktober 2020                                   Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage