Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“Bekaert”) verkocht op 31 maart 2020 buitenbeurs in totaal 10 766 eigen aandelen aan leden van het Bekaert Group Executive in het kader van het Bekaert Personal Shareholding Requirement Plan aan de prijs van € 15,29 per aandeel (zijnde de slotkoers van 31 maart 2020). Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 873 075 naar 3 862 309.

Bijlage