ForFarmers trekt agendapunt in van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020

Lochem, 14 april 2020

ForFarmers trekt agendapunt in van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020


ForFarmers N.V. heeft besloten om agendapunt 6.2 van de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden wordt op 24 april aanstaande:
“Wijziging remuneratiebeleid voor de onderdelen die de Raad van Commissarissen betreffen met ingang van boekjaar 2020”, in te trekken.

De Raad van Commissarissen acht het niet passend om nu aan de Algemene Vergadering een voorstel tot aanpassing van haar eigen remuneratie voor te leggen voor de jaren 2020-2022. Dit houdt in dat het huidige remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering in 2017, van kracht blijft tot aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T : 0031 573 288 194   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’, Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.
ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

ForFarmers is met een afzet van meer dan 10 miljoen ton diervoeders marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa €2,5 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99

info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu