De Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen benoemt Frans Blom tot voorzitter en draagt Karin Bergstein voor als lid

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 16 april 2020

Vandaag publiceren wij de agenda met toelichting voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) op 28 mei 2020. Na afloop van deze vergadering treedt Willy Duron terug als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen (RvC). Frans Blom, sinds 5 oktober 2018 lid van de RvC, neemt het voorzitterschap van hem over. Willy Duron is sinds 2007 lid van de RvC en sinds 2016 voorzitter van de RvC.

Manfred Schepers, vice-voorzitter van de RvC: ‘We zijn Willy zeer dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid als voorzitter en lid van onze Raad. In deze rollen is hij altijd een klankbord voor het bestuur geweest, door zijn uitgebreide bancaire ervaring, zijn evenwichtige kijk op de ontwikkelingen in de financiële sector, zijn samenbindend vermogen en zijn humor. We zijn blij dat Frans uit ons midden beschikbaar is om het voorzitterschap van Willy over te nemen, zeker gezien zijn uitgebreide ervaring in de financiële sector en zijn leidinggevende capaciteiten. Met zijn benoeming wordt de continuïteit in het functioneren van de RvC gewaarborgd.’

Vandaag maken wij ook bekend dat Karin Bergstein wordt voorgedragen voor benoeming tot lid van de RvC. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met haar voordracht als commissaris.

Karin Bergstein (1967) is onder meer COO en lid van de Executive Board van a.s.r. Nederland geweest, lid van het Directieteam van ING Bank Nederland en lid van de statutaire directie van ING Lease Holding. Daarnaast heeft zij ervaring als commissaris opgedaan bij o.a. Universiteit Utrecht en Sanquin.

Het oproepingsbericht en de agenda met toelichting voor de vergadering zijn beschikbaar op vanlanschotkempen.com/ava. De algemene vergadering wordt gehouden op 28 mei 2020 in het kantoor van Van Lanschot Kempen in Amsterdam en begint om 14.00 uur.

FINANCIËLE AGENDA
7 mei 2020            Publicatie trading update eerste kwartaal 2020
28 mei 2020          Algemene vergadering
26 augustus 2020  Publicatie halfjaarcijfers 2020
     

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Voor meer informatie zie: www.vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

 

Bijlage