KBC Groep: Bericht aan de aandeelhouders van KBC Groep

Bericht aan de aandeelhouders van KBC Groep
Gereglementeerde informatie – 16 april 2020, 12u30

Volgende additionele/geactualiseerde informatie met betrekking tot de jaarvergadering van 7 mei 2020 wordt vandaag beschikbaar op www.kbc.com, onder Corporate governance / Algemene vergadering KBC Groep / 7 MEI 2020

  • Agenda/oproeping (aangepast op 16 april 2020)
  • Volmachtformulier aandeelhouders (aangepast op 16 april 2020)
  • Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders (aangepast op 16 april 2020)
  • Stemformulier aandeelhouders (nieuw document op 16 april 2020)