Ageas kondigt de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Ageas SA/NV organiseert op woensdag 20 mei 2020 om 10u30 een gewone en een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Beide vergaderingen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden op het hoofdkantoor van ageas SA/NV, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. Geregistreerde aandeelhouders zullen de vergaderingen virtueel kunnen volgen via een webcast, en krijgen de gelegenheid om uiterlijk 4 dagen vóór de vergaderingen via correspondentie of bij volmacht hun stem uit te brengen en vragen in te dienen.

Aangezien het vereiste quorum voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 23 april 2020 niet werd bereikt, zullen zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvinden op woensdag 20 mei 2020.

Hiervoor zijn de volgende documenten beschikbaar op de website van Ageas, www.ageas.com:

  • de oproeping, samen met de agenda met als punten de kwijting van aansprakelijkheid, de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening, de goedkeuring van het bezoldigingsverslag en het bezoldigingsbeleid, het dividend en de voorstellen om bepaalde bestuursleden te herbenoemen;
  • de goedkeuring van voorgestelde wijzigingen in de statuten; en
  • het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Vanwege de coronamaatregelen van de Belgische regering en rekening houdend met de nieuwe wetgeving over aandeelhoudersvergaderingen in dit opzicht, neemt Ageas de nodige zorgplicht ten aanzien van zijn aandeelhouders in acht en werd besloten om de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders achter gesloten deuren te houden. Voor de aandeelhouders die zich hebben geregistreerd zal er via de website van Ageas een webcast van de vergaderingen worden georganiseerd.

Aandeelhouders zullen zich alleen voor de webcast van de vergaderingen kunnen registreren, stemmen en vragen stellen als zij op de registratiedatum houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij hun intentie hebben aangegeven om hun stemrecht uit te oefenen en vragen te stellen, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergaderingen aanhouden.

De registratiedatum is 6 mei 2020 om middernacht (CET).

Aandeelhouders die de webcast van de vergaderingen wensen te bekijken, dienen hun intenties uiterlijk op 16 mei 2020 kenbaar te maken door hun instructies mee te delen aan de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling, al naargelang het geval. De stemformulieren en de volmachten waarmee aandeelhouders hun steminstructies kunnen doorgeven, moeten ook uiterlijk op 16 mei 2020 in het bezit zijn van de vennootschap. Een vertegenwoordiger van Ageas zal de stemmen uitbrengen namens de aandeelhouders die een volmachtformulier hebben ingediend.

Vragen over deze vergaderingen kunnen worden gemaild naar general.meeting@ageas.com.


Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen ruim EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage