Anne De Paepe genomineerd als lid van de Raad van Bestuur van de VGP Foundation

Persbericht

Antwerpen, België, 23 April 2020:  De VGP Foundation, een geregistreerde Belgische private stichting, heeft vandaag de nominatie van Professor Anne De Paepe als nieuw lid van haar Raad van Bestuur aangekondigd. Als bestuurslid zal haar focus liggen op sociale projecten, zoals onderwijs en kinderopvang, één van de belangrijkse aandachtsgebieden voor de VGP Foundation.

De VGP Foundation werd opgericht in 2019 ter financiering van Europese projecten ter ondersteuning van het onderwijs aan kinderen en jongeren, het behoud en de creatie van biosferen en de bescherming van het Europese culturele erfgoed. Anne De Paepe zal toetreden als derde lid van de Raad van Bestuur, na de benoemingen van Jan Van Geet, CEO van VGP, en Olaf Tschimpke, die zich vooral toelegt op natuurbehoud.

Jan Van Geet, Chief Executive Officer van VGP en Directeur van de VGP Foundation, zei: “Wij zijn zeer vereerd om de benoeming van Anne De Paepe in het bestuur van de VGP Foundation aan te kondigen. Anne zal het bestuur van de VGP Foundation versterken door haar onderzoekend karakter en analytisch perspectief, gedreven door haar overtuiging van het belang van onderwijs voor de ontwikkeling van het talent van jongeren.”

“Ik geloof sterk in de unieke eigenschap van kennis, dat het altijd de dorst naar nieuwe kennis creëert. Daarom ben ik blij met de inspanningen van de VGP Foundation om de toegang tot onderwijs voor de bredere gemeenschap te helpen vergemakkelijken, vooral omdat sociaal kwetsbare jongeren nog steeds verstoken blijven van kansen. Om kansen te grijpen, moeten jongeren eerst kansen krijgen,” zei Anne De Paepe. “Ik kijk er erg naar uit om mijn bijdrage te leveren aan de VGP Foundation, met speciale aandacht voor onderwijs en kinderopvang. Daarnaast sta ik volledig achter de andere aandachtsgebieden van de stichting.”

Prof. Dr. Anne De Paepe is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit Gent, Ererector van de Universiteit Gent en hoogleraar Menselijke & Medische Genetica van de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Als expert op het gebied van Zeldzame Erfelijke Ziekten en Medische Genetica ontwikkelde ze het Universitair Centrum voor Medische Genetica in Gent tot een internationaal gerenommeerde instelling waar vandaag meer dan 200 mensen onderzoek doen naar erfelijke ziekten. Daarbij heeft ze niet alleen baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verricht, maar ook haar bevindingen vertaald naar haar klinische werk als M.D. Ze is ook een pionier als eerste vrouwelijke afdelingshoofd en eerste vrouwelijke rector aan de Universiteit Gent, een toonaangevende Belgische onderzoeks- en onderwijsinstelling.. Sinds 2019 is ze als bestuurslid actief betrokken bij TAJO en ondersteunt ze kansarme kinderen in de grotere regio Gent in België.

Over de VGP Foundation

De VGP Foundation werd in 2019 opgericht als een geregistreerde Belgische private stichting onder nummer 0735.540.607. VGP NV, een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft zich geëngageerd om ongeveer 1-2% van haar jaarlijkse winst bij te dragen aan de VGP Foundation. De stichting richt zich op drie belangrijke gebieden: het ondersteunen van het onderwijs voor kinderen en jongeren in nood, het behoud en de creatie van biosferen en natuurbeschermingszones en de bescherming van Europese cultuurgoederen en erfgoedsites.

Voor meer informatie: www.vgp-foundation.eu

Contact

VGP Foundation
Mevr. Veerle Cools
Tel + 32 (3) 289 14 35
info@vgp-foundation.eu

Bijlages