VGP NV: Disclosure in accordance with the Law of 2 May 2007 - Transparency law

Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Informatie m.b.t. het totale aantal stemrechten (noemer)

24 april 2020, 18h00 (CET), Antwerpen (Berchem), België: VGP NV kondigt de nieuwe noemer aan overeenkomstig artikel 15 van de Transparantiewet.

VGP NV lanceerde op 21 april 2020 een kapitaalverhoging in geld door middel van een versnelde vrijgestelde private plaatsing (accelerated bookbuild) voor een brutobedrag van circa
EUR 200.000.000,00,

Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 2.000.000 nieuwe aandelen op 23 april 2020 aan een totale uitgifteprijs van EUR 200.000.000,00 (uitgifteprijs van 100,00 per aandeel), maakt VGP NV overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, de volgende informatie openbaar:

  • Totale kapitaal: EUR 102.640.077,19
  • Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 20.583.050 (alle gewone aandelen) 
  • Totale aantal stemrechten (= noemer): 20.583.050 (alle verbonden aan gewone aandelen)

Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in het geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels). De statuten van VGP NV voorzien niet in bijkomende statutaire drempels. Er zijn geen converteerbare obligaties, opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen, noch bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Martijn Vlutters
(VP – Business Development & Investor Relations)
Tel: +32 (0)3 289 1433
Petra Vanclova
(Externe communicatie)
Tel: +420 602 262 107

 OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,21 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu  

Bijlage