Transparantiekennisgeving door Lansdowne Partners Austria

Gereglementeerde informatie, Leuven, 29 april 2020 (08.00 CEST)

KBC Ancora: transparantiekennisgeving door Lansdowne Partners Austria

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 24 april 2020 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Lansdowne Partners Austria GmbH, ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% onderschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personenLansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners International Limited
Datum van drempeloverschrijding20 april 2020
Overschreden drempel (in %)1% (neerwaarts)
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer78.301.314
Aantal stemrechten aangehoudenVorige kennisgeving:
Lansdowne Partners International Limited  0
Lansdowne Partners Austria GmbH  796.477
Totaal   796.477

 

Huidige kennisgeving:
Lansdowne Partners International Limited  0
Lansdowne Partners Austria GmbH  772.419
Totaal  774.419

 
% stemrechten aangehouden0,99%
Keten van gecontroleerde ondernemingenLansdowne Partners Austria GmbH wordt gecontroleerd door Lansdowne Partners Cyprus Limited. Lansdowne Partners Cyprus Limited wordt gecontroleerd door Lansdowne Partners International Limited, ultieme vennootschap.
Bijkomende informatieLansdowne Partners Austria GmbH is de discretionaire vermogensbeheerder en oefent de stemrechten uit naar eigen goeddunken bij gebrek aan specifieke instructies.

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder ‘aandeelhouderschap / transparantiemeldingen’.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage