Etienne de Cooker verlaat Univé

Etienne de Cooker (52), directievoorzitter van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her, verlaat Univé. Na ruim zeven jaar zal hij per 1 september a.s. zijn taken neerleggen.

Univé is Etienne veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling die het bedrijf heeft doorgemaakt. Het schadebedrijf heeft zijn producten en processen stevig vernieuwd en realiseert rendabele groei. De technologische agenda ging hand in hand met visie op de business en met de menselijke benadering die voor klanten en medewerkers van Univé van groot belang is. Het herverzekeringsbedrijf is eveneens solide en heeft zijn strategische focus verscherpt.

Etienne de Cooker: ‘ Univé heeft het vizier op de klant, en op de lange termijn. Met een fantastisch team heb ik in goede samenwerking met de Regionale Univé’s mogen bouwen aan de modernisering en performance van het bedrijf. Ook voor de komende jaren liggen er goede en uitdagende plannen, die perspectief bieden, zowel voor Univé Schade als voor Univé Her. Een goed moment om de vleugels, na zeven mooie jaren, weer uit te slaan. Ik wens de mensen van Univé, de klanten en de medewerkers, alle goeds voor de toekomst.’