Coil: JAARRESULTATEN 2019


  • Omzet gestegen met 18% ten opzichte van 2018
  • EBITDA verbeterd en bedraagt 21,0% van de omzet, vergeleken met 16,5% in 2018
  • Nettoresultaat van 1,0 mln. € vergeleken met  0,1 mln. € in 2018
  • Netto financiële schuldenlast teruggebracht tot 28% van het eigen vermogen, tegen 44% in 2018

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn jaaromzet 2019 bekend.

             v  Markante feiten van het boekjaar

COIL heeft in 2019 een sterke commerciële prestatie neergezet  met een omzet van 29,8 mln. €, een stijging van 18% ten opzichte van 2018. De groei  van het totaalpakket (+244%) waarin het bedrijf continu geanodiseerd aluminium direct levert aan de eindklant, heeft de terugloop van de anodisatiediensten (-8%) ruimschoots gecompenseerd. De verkoop van anodisatiediensten wordt  in 2019 voornamelijk beïnvloed door een tekort aan capaciteit op het gebied van hoogwaarding anodiseerbaar aluminium bij de walserijen. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een belangrijke verandering van de productmix van het bedrijf.

Op industrieel vlak is  COIL zijn middelen blijven optimaliseren met het opstarten van zijn twee nieuwe technologisch geavanceerde installaties. De continue anodisatielijn 6 in Duitsland, die een ongeëvenaard kwaliteitsniveau biedt op de markt, heeft geleidelijk aan de productie van lijn 3 in België overgenomen, die eind september definitief is stilgelegd na 34 jaar dienst te hebben gedaan. Deze sluiting, waardoor bepaalde kosten aan het eind van het boekjaar geëlimineerd konden worden, maakt het mogelijk meer middelen te reserveren voor de strategische ontwikkeling van de nieuwe verticale anodisatie-activiteit. Deze nieuwe  lijn in België kan ‘just-in-time’ kleine series produceren binnen een breed afwerkings- en afmetingsaanbod.  

             v  Resultaten

De verschuiving in de productmix van anodisatiediensten naar totaalpakket had een negatief effect op de brutomarge, maar een zeer positief effect op de omzet. De vennootschap heeft 9 maanden de niet-productieve kosten gedragen voor de inbedrijfstelling van de twee nieuwe productielijnen. Dankzij de toegenomen omzet en een betere beheersing van de bedrijfskosten kan de vennootschap een stijging van de EBITDA met 50% rapporteren tot 6,3 mln €, wat overeenkomt met 21,0% van de omzet (2018: 16,5%).

Na toevoegingen aan voorzieningen en afschrijvingen die met 0,4 mln. € zijn toegenomen, verbetert het operationele resultaat in 2019 en komt uit op 2,1 mln. €, ( 7,1% van de omzet) vergeleken  met 0,4 mln. € in 2018.

Het financiële resultaat (-1,0 mln. €) daalt met 0,6 mln. € ten opzichte van 2018 en houdt rekening met de uitzonderlijke kosten verbonden aan de herschikking van de financiële schuld van het bedrijf, met inbegrip van de financiële overgangslasten en boetes voor vervroegde aflossing van bankschulden.

Na belastingen van 0,1 mln. € bedraagt het nettoresultaat 1,0 mln. €, wat neerkomt op een netto marge van 3,3%.

             v  Vereenvoudigde resultatenrekening

(in miljoen euro)20192018Variatie
Omzet29,825,2+ 18 %
EBITDA6,34,2+ 50 %
  in % omzet21,0%16,5% 
Bedrijfsresultaat2,10,4+ 1,7 M€
  in % omzet 7,1%1,6% 
Resultaat vóór belasting1,10,0+ 1,1 M€
Nettoresultaat1,00,1+ 0,9 M€
  in % omzet3,3%0,3% 

             v  Balans

Het eigen vermogen bedraagt 30,4 mln. €, een stijging van 0,9 mln. € ten opzichte van 31 december 2018. De netto financiële schuldenlast per 31 december 2019 bedraagt 8,4 mln. €, een verlaging van 4,5 mln. € ten opzichte van 31 december 2018 en vertegenwoordigt 28% van het eigen vermogen, een ratio  die aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van het vorige jaar (44%).

Opgemerkt dient te worden dat de vennootschap is overgegaan tot herfinanciering van een gedeelte van zijn bankschuld in Duitsland, door op 30 december 2019 een contract te tekenen voor een langetermijnlening van 4,2 mln. € die aflosbaar is over een periode van 8 jaar. Deze lening vervangt twee kredietlijnen die op 30 juni 2019 een vergelijkbaar bedrag kenden en maakt het mogelijk de gemiddelde looptijd van de financiële middelen van het bedrijf te verlengen.

             v  Omzet van het eerste kwartaal 2020 en vooruitzichten

De omzet van het eerste kwartaal 2020 bedraagt 5,6 mln. €, een stijging van 3,5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Terwijl de verkoop van het totaalpakket sterk blijft stijgen (+123%), lopen de verkopen van de anodisatiediensten voor de walserijen en de distributeurs in Europa verder terug (-9%).

Binnen de context van de Covid-19 epidemie heeft COIL zijn organisatie snel aangepast en alle maatregelen genomen die noodzakelijk waren om in de eerste plaats de veiligheid van zijn personeel te waarborgen. Vanaf het begin van de crisis kon het bedrijf op normale wijze blijven verkopen, fabriceren en leveren. Op basis van zijn ervaringen tijdens de economische crisis van 2008/2009 heeft het bedrijf echter geanticipeerd op een mogelijke terugloop en is de productiecapaciteit in België en Duitsland gereorganiseerd om de kosten zoveel mogelijk variabel te maken.

Het is op dit moment onmogelijk om te anticiperen op de ontwikkeling van de activiteit in de resterende maanden van het jaar. Sinds het opheffen van de meeste beperkingen heeft de markt in China zich ruimschoots hersteld. Het bedrijf krijgt nog steeds nieuwe verzoeken om informatie uit andere Aziatische landen. In Europa zal het herstel van de markt afhangen van de timing en de doeltreffendheid van de versoepeling van de beperkingsmaatregelen. Uit voorzorg heeft het bedrijf gebruik gemaakt van alle ondersteunende regeringsprogramma’s die in België en Duitsland zijn ingevoerd om de aflossing van leningen en de betaling van belastingen te kunnen uitstellen.

Ondanks de huidige grote economische onzekerheid heeft het bedrijf vertrouwen in zijn ontwikkelingsvooruitzichten op de lange termijn dankzij een uniek aanbod hoogwaardige geanodiseerde producten, een geoptimaliseerde industriële organisatie en een toenemende commerciële aanwezigheid op wereldniveau. De lancering van de nieuwe website www.aloxide.com in de loop van het eerste kwartaal 2020 laat duidelijk de wens van het bedrijf zien om de expansie van de  directe verkoop onder het merk ALOXIDE® aan klanten over de hele wereld te bevorderen.

            v  Aanvullende informatie

De jaarrekening is op 27 april 2020 door de raad van bestuur goedgekeurd. De geconsolideerde jaarrekening 2019 kan geraadpleegd worden op de financiële website van het bedrijf ((http://investors.coil.be).

  • Agenda
     
  • 3 juni 2020:                       Algemene jaarvergadering
  • 29 juli 2020:                      Omzet van het eerste halfjaar 2020
  • 28 oktober 2020:             Resultaten van het eerste halfjaar 2020

OVER COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.
  
COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 130 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2019 een omzet gerealiseerd van ongeveer 30 mln. €.
Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP
Voor meer informatie: www.aloxide.com

Contact

COIL
Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder
tim.hutton@coil.be | Tel. : +32 (0)11 88 01 88
CALYPTUS
Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net | Tel. : +33 (0)1 53 65 68 68

Bijlage