Nyrstar publiceert de oproeping voor de Algemene Aandeelhoudersvergadering en twee Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen te houden op 2 juni 2020

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar publiceert de oproeping voor de Algemene Aandeelhoudersvergadering en twee Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen te houden op 2 juni 2020

30 april 2020 om 07.00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) publiceerde vandaag de oproeping voor een algemene aandeelhoudersvergadering en twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen op 2 juni 2020.

Op 18 maart 2020, kondigde de Vennootschap aan dat het noodzakelijk was om de eerder bijeengeroepen algemene vergadering en twee buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders gepland op 25 maart 2020 uit te stellen als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 pandemie en de beperkingen die als gevolg daarvan van overheidswege werden ingevoerd in Europa. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 tot vaststelling van diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het “Koninklijk Besluit nr. 4”), publiceert de Vennootschap nu de oproepingen voor een algemene aandeelhoudersvergadering en twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap met dezelfde respectieve agenda’s (behoudens kleine noodzakelijke aanpassingen) als de aandeelhoudersvergaderingen gepland voor 25 maart 2020.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap, aangezien het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om te garanderen dat de geplande algemene vergaderingen fysiek kunnen worden georganiseerd op een manier die elk risico op een verdere verspreiding van het Covid-19 virus uitsluit zoals beoogd door de maatregelen (met inbegrip van deze van o.m. ‘social distance’) die werden genomen door de Belgische en andere Europese overheden ter bestrijding van de Covid19 pandemie, beslist dat de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en de twee buitengewone algemene vergaderingen van 2 juni 2020 enkel schriftelijk zal kunnen gebeuren door middel van stemming per brief of door vertegenwoordiging bij volmacht door een bijzondere volmachthouder zoals aangeduid door de Vennootschap, zoals hierna uiteengezet. Stem- en volmachtformulieren worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap en kunnen overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 worden verzonden door het sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stem- of volmachtformulier naar het e-mailadres dat verder in de uitnodiging is aangegeven.

De algemene aandeelhoudersvergadering en de twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen zullen achtereenvolgens plaatsvinden op 2 juni 2020 om 11.00 uur CEST op het notariskantoor Celis, Celis & Liesse met zetel te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen, België.

De volledige oproeping met de agenda, voorgestelde besluiten, toelichting en verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholders-information/shareholder-meetings.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal                   M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage