Campine’s wendbaarheid tijdens de Covid crisis.

Gereglementeerde informatie – 30 april 2020 – 18:30

Als deel van de essentiële sectoren van de industrie (zoals bepaald door de Belgische overheid) is Campine tijdens de Corona crisis volledig operationeel gebleven. Het verwerken en recycleren van afval tot nieuwe materialen, zowel als de productie van chemicaliën zoals antimoontrioxide, welke gebruikt wordt als katalysator voor de productie van PET-waterflessen, is vitaal voor onze samenleving. Campine heeft alle nodige maatregelen geïmplementeerd om infecties te voorkomen en tot dusver werd bij geen enkele medewerker het Corona virus vastgesteld.

De lockdown van de economie in Europa zorgt voor een schaarste aan bepaalde grondstoffen en ook de beschikbaarheid van de standaard persoonlijke beschermingsmiddelen in onze sector is krap.

Campine heeft daarom beslist om zijn jaarlijkse onderhoudssluiting van de Metals Recycling Divisie te vervroegen van juli naar eind mei / begin juni. “De marktomstandigheden zijn nu ideaal voor het uitvoeren van de nodige onderhoudswerken” zegt CEO De Vos “De beschikbaarheid van scrap batterijen is namelijk extreem laag en de LME-loodprijs staat op een 10-jarig dieptepunt.”

Verwachtingen voor 2020

Metals Recycling
Campine’s Metals Recycling business heeft tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar normale volumes geproduceerd. De vraag van onze industriële klanten uit de automobielsector is wel gevoelig gedaald, maar we hebben ons standaard lood in andere markten kunnen verkopen. De halfjaarresultaten zullen wel negatief beïnvloed worden door de lage loodkoers en de verlaagde volumes (gezien de onderhoudssluiting nu in het eerste semester valt). De herstart van de hoogoven zal afhangen van de beschikbaarheid van voldoende scrap batterijen. De recyclage van andere metalen loopt zoals gepland.

Specialty Chemicals
Campine’s Specialty Chemicals business heeft eveneens normale volumes geproduceerd tot en met april. De vraag vertoont nu wel een neerwaartse trend en we verwachten dan ook een volumereductie van ongeveer 30% voor mei en juni. De verlaagde antimoonprijzen zullen eveneens een impact hebben op de winstgevendheid van die divisie.

Investeringen
Campine zal alle reeds gestarte investeringen verder uitvoeren. Enkele projecten hebben wel wat vertraging opgelopen door de beperkte beschikbaarheid van bepaalde materialen of werkkrachten. De installatie om de PP-plastic te recycleren uit batterijen staat momenteel wel ‘on hold’, gezien de volatiele economische situatie en vooral ook door de niet-beschikbaarheid van verschillende buitenlandse onderaannemers, die betrokken zijn in dit project.

Het financiële resultaat voor het eerste halfjaar van Campine zal dus substantieel lager liggen dan in de voorgaande jaren. “Het is onmogelijk om nu reeds vooruitzichten te geven voor het complete jaar“ voegt De Vos er aan toe “We runnen de fabriek echter zo efficiënt mogelijk en ik wens alle werknemers te bedanken voor hun voortdurende inspanningen. Door het vooruitschuiven van de onderhoudssluiting zullen we volledig klaar zijn om mee te profiteren als de vraag zich volledig herstelt in de 2de jaarhelft”.
Campine heeft een solide balans met een hoge solvabiliteit en een gezonde cash positie. We verwachten dan ook geen financiële problemen gedurende 2020.

Campine’s Algemene Vergadering zal doorgaan op 27 mei via video conference.

Persberichten en informatie over de Algemene Vergadering kan U terugvinden op de website van Campine.
Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49 / karin.leysen@campine.com

Bijlage