VGP NV: Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Persbericht
Gereglementeerde informatie
Antwerpen, 4 mei 2020, 18:00 CET

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 4 mei 2020 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat
ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen door VGP NV naar aanleiding van een kapitaalverhoging van 23 april 2020, VGP MISV Comm. VA nu nog 4,51% van de stemrechten van VGP NV bezit.

VM Invest NV, Bart Van Malderen en VGP MISV Comm. VA bezitten samen nu 24,67% van de stemrechten van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 25% onderschreden.

De op 4 mei 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 ·Reden van de kennisgeving:
          Passieve drempeloverschrijding.
           
 ·Kennisgeving door:
          Een moederonderneming of een controlerende persoon.

 ·Kennisgevingsplichtige persoon:
          VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

          Bart Van Malderen

          VGP MISV Comm. VA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

           

 ·Datum van drempeloverschrijding:
23 april 2020.

 ·Overschreden drempel:
25%.

 ·Noemer:
20.583.050.

 ·Details van de kennisgeving:

 Vorige kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% stemrechten
VM Invest NV4.215.6714.149.17120,16% 
Bart Van Malderen000,00%
VGP MISV Comm. VA929.153929.1534,51% 
Totaal5.144.8245.078.32424,67%

 ·Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen. De heer Bart van Malderen oefent als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA ook de exclusieve controle uit over VGP MISV Comm. VA.

About VGP

VGP is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketenHet bedrijf heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,21 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Bijlage