Solvay resultaten van het eerste kwartaal 2020

Solvay resultaten van het eerste kwartaal 2020

Voorkennis/gereguleerde informatie - 6 mei 2020 om 7:00 uur

Markante feiten

  • Sterke prestatie met een onderliggende EBITDA van € 569 mln, vergelijkbaar met Kw1 2019, ondanks een impact van € -20 mln als gevolg van COVID-19 in China.
  • Gezonde vraag in veel markten (waaronder gezondheidszorg, huishoudelijke en persoonlijke verzorging, landbouw, voeding, de automobiel- en de defensiesectoren), hielp om de gevolgen van de uitdagende olie- en gasmarkten te verzachten.
  • Positieve prijsstelling en maatregelen om kosten te beheersen, verbeterden de EBITDA-marge met 0,8 pp tot 23%.
  • Sterke kasstroomgeneratie van € 202 mln, een aanzienlijke stijging ten opzichte van Kw1 2019.
  • Dividendaanbeveling bevestigd, wat de kracht van de kasstroomgeneratie, de balans en de liquiditeit benadrukt.
  • Solvay Solidarity Fund opgericht, met als hoofddoel steun te bieden aan werknemers – en personen ten laste – die moeilijkheden ondervinden als direct gevolg van COVID-19.
Onderliggend, in € mln Kw1 2020Kw1 2019% joj% organisch
Netto omzet2 4742 571-3,8%-4,3%
EBITDA569571-0,4%-1.2%
EBITDA-marge23,0%22,2%+0,8pp-
Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 202-91n.m.-
Vrije kasstroomomrekeningsratio40,4%17,7%+22,7pp-

Commentaar van de CEO

“In deze ongekende tijden is onze hoogste prioriteit de bescherming van gezondheid en veiligheid van onze werknemers, en tegelijkertijd blijven we ons richten op het veilig bedienen van onze klanten. De maatregelen die we met name op het gebied van kosten en cash hebben genomen, hebben onze sterke prestaties ondersteund, onze toonaangevende marges beschermd en onze winst- en liquiditeitsverwachtingen overtroffen. Vooruitkijkend, is het duidelijk dat de tegenwind toeneemt, en daarom verwachten we dat het tweede kwartaal aanzienlijk lagere resultaten zal opleveren. Dit gezegd zijnde, zullen onze krachtige maatregelen ons op weg helpen om de curve te keren, zodat we op het gepaste moment onze groeibeloften weer op kunnen nemen", aldus Ilham Kadri, CEO van Solvay.

Vooruitzichten voor 2020

Op 9 april heeft Solvay zijn vooruitzichten voor 2020 ingetrokken door de gevolgen van de toegenomen onzekerheid van de COVID-19-pandemie op de belangrijkste eindmarkten.

 Registreer u hier voor de webcast van 14:30
Link naar financieel verslag


Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay Investor Relations

Results’ documentation
G.R.O.W. Strategy
Share information
Credit information
ESG information
Annual report
Webcasts, podcasts and presentations 

 

Bijlage