Mohawk Industries publiceert resultaten eerste kwartaal

CALHOUN, Georgia, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) maakte vandaag een nettowinst van $ 111 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (EPS) van $ 1,54 bekend voor het eerste kwartaal van 2020. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 119 miljoen en de EPS $ 1,66 exclusief kosten voor herstructureringen, overnames en andere lasten. De netto-omzet voor het eerste kwartaal van 2020 bedroeg $ 2,3 miljard, een daling van 6,4% op gerapporteerde basis en van 3,5% bij constante wisselkoersen en dagen. Voor het eerste kwartaal van 2019 bedroeg de netto-omzet $ 2,4 miljard, de nettowinst $ 122 miljoen en de EPS $ 1,67. Tijdens dezelfde periode bedroeg de aangepaste nettowinst $ 154 miljoen en de EPS $ 2,13 exclusief kosten voor herstructureringen, overnames en andere lasten.

Jeffrey S. Lorberbaum, de voorzitter en CEO van Mohawk Industries, gaf de volgende toelichting bij de resultaten van het eerste kwartaal: “De wereld is veranderd tijdens het eerste kwartaal en wij bevinden ons nu in een ongeziene situatie. Mohawk is het jaar ingegaan als de grootste fabrikant van vloeren ter wereld met een sterke aanwezigheid in alle productcategorieën, productievestigingen in 18 landen en verkooppunten in meer dan 170 landen. Tijdens 2019 genereerden wij een operationele kasstroom van $ 1,4 miljard en wij beschikken over een sterke balans en een schuldgraad van slechts 1,6, dicht bij ons laagste niveau ooit. Wij hebben onlangs een termijnlening van $ 500 miljoen afgesloten om onze kasmiddelen uit te breiden naar $ 1,3 miljard nadat we deze maand een obligatie van € 300 miljoen aflossen. Aangezien er in 2020 geen andere aflossingen meer gepland zijn, beschikken wij over voldoende liquiditeit om deze moeilijke periode door te komen en onze positie te versterken wanneer de economie weer aantrekt. Wij schroeven de investeringen terug, snoeien in de niet-essentiële uitgaven en staken onze aandeleninkopen totdat de marktcontext verbetert.”

Tot de uitbraak van COVID-19 lagen onze resultaten van het kwartaal in de lijn van ons plan, aangezien we de vruchten plukten van de initiatieven die we in 2019 hadden genomen. Naarmate de periode vorderde, werden al onze markten getroffen door de overheidsmaatregelen die werden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, met in sommige landen sluitingen van winkels en productievestigingen. De vraag is in al onze markten ingestort, waarbij de woningrenovatiemarkt tot nu toe het hardst getroffen is, terwijl de doe-het-zelfproducten het beste standhielden aangezien sommige mensen van deze periode profiteerden om thuis te klussen.

Als reactie op deze wereldwijde gebeurtenis hebben wij teams voor de hele onderneming, per segment en per activiteit opgericht om onze acties te coördineren naarmate de omstandigheden veranderen. Wij waken over de veiligheid van onze werknemers, hebben thuiswerk uitgebreid en passen onze strategieën aan waar en wanneer dat nodig is. Naarmate de vraag daalde, hebben wij de productie sterk teruggeschroefd, en wij sturen onze planning wekelijks bij naargelang van de veranderende situatie. Zelfs waar fabrieken verplicht werden stilgelegd, verzenden wij nog producten uit voorraad naar klanten die aan het werk blijven. Wij drukken onze kosten door arbeidsovereenkomsten te onderbreken en tijdelijke werkloosheid in te voeren, door gebruik te maken van overheidssteun waar dat kan en door de arbeidskosten te absorberen waar dat verplicht is. Wij profiteren weliswaar van lagere grondstoffen- en energiekosten, maar anderzijds zijn er tegenvallers die veel groter zijn.  Wij beperken onze uitgaven en investeringen tot wat noodzakelijk is om zaken te doen en breiden onze rapportage over de belangrijkste focusgebieden uit, zoals voorraadniveaus, personeelsbezetting en vorderingen en schulden.

Aan het hoofd van onze segmenten en individuele bedrijven staan sterke leiders die in hun carrière al verschillende malen moeilijke momenten hebben overleefd. Ons volledige team levert uitzonderlijke inspanningen om onze klanten te ondersteunen en onze mensen en bedrijven te beschermen. Onze organisatie is flexibel en kan zich aanpassen aan veranderlijke omstandigheden, en wij passen de lessen die wij hebben getrokken uit 9/11 en de vorige recessie toe om ons ook door deze moeilijke periode te loodsen.

De omzet in het segment Global Ceramic daalde met 6% op gerapporteerde basis en met 2% bij gelijke wisselkoersen en dagen. De operationele marge van het segment bedroeg 6% op gerapporteerde basis. De daling op jaarbasis was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een lager volume, een ongunstige prijsontwikkeling en mix en kosten voor ongeplande stilleggingen vanwege COVID-19, die gedeeltelijk werden goedgemaakt door productiviteitswinsten en lagere opstartkosten. Elke regio van het segment werd op verschillende tijdstippen in de periode getroffen door het virus, met Italië als eerste land. In elke regio schroeven wij onze productie terug naar analogie van de vraag, verlagen wij onze kosten en passen wij ons aan de verschillende overheidsprogramma's in elk land aan. Onze Amerikaanse keramische activiteiten boekten een hoger omzetpercentage van nieuwe woningen en commerciële gebouwen, waardoor de vraag trager is gedaald aangezien deze projecten nog doorlopen. In februari lag de Amerikaanse keramische import 18% lager dan vorig jaar en stegen de gemiddelde importprijzen met 5%. Onze productie van keramische kliktegels blijft stijgen nu we nieuwe collecties via verschillende verkoopkanalen beginnen in te voeren. We breiden onze productie van kwartswerkbladen van hogere kwaliteit uit omdat onze productiviteit en kosten beginnen te verbeteren. In Mexico was onze omzet tijdens het eerste kwartaal iets beter dan vorig jaar, met een daling van onze mix door de toegenomen concurrentie, hogere inflatie en investeringen om de verkoopkanalen uit te breiden. Hoewel de Mexicaanse overheid de fabrieken in april stillegde, bleven wij producten uit voorraad leveren. In Brazilië boekten wij goede resultaten, ook al werden de activiteiten aan het einde van de periode negatief beïnvloed door het virus. Onze keramische activiteiten in Europa lagen op schema totdat de uitbraak de productie stillegde, maar de leveringen aan klanten werden voortgezet. In Rusland noteerden wij hogere volumes dan verwacht omdat klanten hun voorraden aanvulden in de verwachting dat de inflatie zou toenemen. Een groot deel van Rusland is nu in lockdown, en veel winkels en bouwplaatsen zijn gesloten.

Tijdens het kwartaal daalde de omzet van ons segment Flooring North America 8% op gerapporteerde basis en ongeveer 5,5% met één dag minder en zonder niet-rendabele houtactiviteiten en andere producten, met een operationele marge van 4% op gerapporteerde basis en 5% exclusief kosten voor herstructurering en andere lasten. De operationele inkomsten voor het segment stegen, vooral dankzij productiviteitswinsten en een daling van de inflatie, die deels teniet werden gedaan door lagere volumes, prijzen, mix en COVID-19. In alle bedrijven schroeven wij de productie terug en voeren wij tijdelijke werkloosheid in om de abrupte daling van de vraag op te vangen. Het segment noteerde een hoger verkooppercentage van renovatieprojecten, terwijl een groot deel van onze handelaars niet werkt. Veel handelaars die onze collecties van vloerkleden verkopen zijn ook gesloten. Onze tapijtverkoop boekte de beste resultaten onder de aannemers, meergezinswoningen, scholen en overheidsgebouwen, waar lopende projecten werden voortgezet. Tijdens het kwartaal behaalden luxevinyltegels (LVT) en vinylrollen de beste resultaten. Onze LVT-activiteiten zijn verbeterd met een hogere dagelijkse output en een langere bedrijfstijd. Om onze marges en mix te verbeteren, hebben wij voor onze premiummerken collecties in de markt gezet met verbeterde designs en prestaties. Net zoals de zachte vloerbekledingen biedt ons state-of-the-art laminaat een doe-het-zelfalternatief met een realistische look, waterdichte technologie en langere duurzaamheid. Voor onze houten vloeren hebben wij onze productieactiviteiten geherstructureerd en onze productiviteit en rendementen verhoogd om onze marges te verbeteren.

In ons segment Flooring Rest of the World is de omzet op gerapporteerde basis 5% gedaald en gelijk gebleven bij constante wisselkoersen en gelijke dagen. De operationele marge van het segment bedroeg 13% op gerapporteerde basis en 14% exclusief kosten voor herstructurering en andere lasten door de lagere prijzen en mix, volume en stilleggingskosten vanwege COVID-19, die voor een deel werden goedgemaakt door de lagere inflatie en toegenomen productiviteit. In al onze productcategorieën zijn wij producten uit voorraad blijven leveren om onze klanten die aan het werk bleven te ondersteunen. Tijdens het eerste kwartaal zijn de productcategorieën waarin wij recent hebben geïnvesteerd, zoals rigid LVT, vinylrollen en tapijttegels, gegroeid ondanks moeilijke omstandigheden. LVT boekte de beste prestaties omdat het marktaandeel verovert op andere productcategorieën. Onze vinylrollenactiviteiten groeiden door export buiten de regio en door de hogere omzet in Rusland, waar onze nieuwe fabriek goed draait. Aan het einde van het kwartaal daalde ons laminaatvolume met de rest van de markt, voornamelijk in landen die het hardst getroffen waren door de epidemie. We voltooiden de sluiting van onze fabriek in Tsjechië waar houten vloeren werden gemaakt. Dat zal de kosten in onze Maleisische fabriek drukken wanneer deze opnieuw opengaat na een verplichte stillegging. Onze isolatiefabrieken in Frankrijk en Ierland hebben de productie volledig stilgelegd, terwijl onze andere fabrieken de productie hebben teruggeschroefd en werknemers in tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst. Onze platenactiviteiten voelen net als de rest van de markt de impact van de coronacrisis, en wij wisselen productiedagen af met stilleggingen die worden opgevangen door tijdelijke werkloosheid. In Australië en Nieuw-Zeeland is onze omzet licht gestegen met een groei van de harde materialen, terwijl een daling in de tapijtverkoop de marges onder druk zette. De grote update van veel van onze productlijnen wordt goed onthaald. Eind maart voerde de regering van Nieuw-Zeeland een strikte lockdown in, waardoor onze vestigingen en verkooppunten in april gesloten bleven.

Nu we de maand mei ingaan, is het duidelijk dat het coronavirus de wereldeconomie grondig verstoort. Sommige landen beginnen de beperkingen voorzichtig te versoepelen, terwijl andere ze nog uitbreiden. Momenteel draaien al onze fabrieken over de hele wereld, behalve die in Mexico en een kleine fabriek in Pennsylvania. Wij focussen op het behoud van kasmiddelen, productieaanpassingen, voorraadverminderingen en het behoud van onze operationele capaciteit. Wij schroeven ook de uitgaven en investeringen terug en stemmen ons af op de verplichtingen en steunmaatregelen van de overheid. Het is niet te voorspellen hoe snel de overheden winkels en bedrijven weer zullen openen en hoe de consumenten daarop zullen reageren. Sommige bedrijven hebben investeringen in zowel renovatie als nieuwbouw uitgesteld totdat er een duidelijker herstel komt. Eind april, nu de meeste mensen over de hele wereld thuis moeten blijven, ligt onze omzet circa 35% lager dan vorig jaar, en wij kunnen niet voorspellen hoe snel de verkoop zal opleven. Gezien deze omstandigheden kunnen wij geen winstvooruitzichten voor het tweede kwartaal geven, en wij verwachten een operationeel verlies over de periode door de impact van COVID-19. Wij hebben een sterke balans met voldoende kasmiddelen van $ 1,3 miljard om deze crisis te doorstaan. Ons ondernemingsmodel blijft overeind met sterke lokale teams in elke markt die de nodige maatregelen nemen om de moeilijke omstandigheden te boven te komen. De economische situatie zal na verloop van tijd weer normaal worden, en wij zijn optimistisch over de vooruitzichten op lange termijn voor onze onderneming.

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de wereldwijde marktleider in vloeren die producten ontwikkelt voor woningen en commerciële ruimten over de hele wereld. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieverkoopprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken onderscheiden op de markt en die voldoen aan alle eisen voor renovatie en nieuwbouw. Onze merken, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin, behoren tot de bekendste merken in de branche. In het afgelopen decennium is Mohawk uitgegroeid van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot het grootste vloerbedrijf ter wereld met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde verklaringen in de voorgaande alinea's, vooral die met betrekking tot verwachte toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken, en verklaringen die de woorden “kunnen”, “zouden”, “geloven”, “ervan uitgaan”, “verwachten” en “schatten” of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, zijn “toekomstgerichte verklaringen”. Voor dergelijke verklaringen roept Mohawk de bescherming in van de veilige haven voor toekomstgerichte verklaringen zoals voorzien in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995.  Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorziening; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheid met betrekking tot de COVID-19-pandemie; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Conferentiegesprek dinsdag 5 mei 2020 om 11.00 uur Eastern Time
Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor de VS/Canada en 1-706-634-2294 voor internationaal/lokaal. ID-nummer van de conferentie: 5997678. Een herhaling van het gesprek is beschikbaar tot 5 juni 2020 door te bellen naar 1-855-859-2056 voor de VS/lokale gesprekken en naar 1-404-537-3406 voor internationale/lokale gesprekken en het identificatienummer 5997678 van de conferentie in te voeren.

Contactpersoon:         Frank Boykin, Chief Financial Officer (706) 624-2695


    
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES   
(Unaudited)   
Condensed Consolidated Statement of Operations DataThree Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data)March 28, 2020 March 30, 2019
    
Net sales$2,285,763  2,442,490 
Cost of sales 1,669,323  1,817,563 
Gross profit 616,440  624,927 
Selling, general and administrative expenses 464,957  459,597 
Operating income 151,483  165,330 
Interest expense 8,671  10,473 
Other (income) expense, net 5,679  (3,736)
Earnings before income taxes 137,133  158,593 
Income tax expense 26,668  37,018 
Net earnings including noncontrolling interest 110,465  121,575 
Net income (loss) attributable to noncontrolling interest (49) (10)
Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc.$110,514  121,585 
    
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.   
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.$1.54  1.68 
Weighted-average common shares outstanding - basic 71,547  72,342 
    
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.   
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.$1.54  1.67 
Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,777  72,646 
    
    
    
Other Financial Information   
(Amounts in thousands)   
Depreciation and amortization$145,516  137,291 
Capital expenditures$115,632  136,948 
    
    
Condensed Consolidated Balance Sheet Data   
(Amounts in thousands)   
 March 28, 2020 March 30, 2019
ASSETS   
Current assets:   
Cash and cash equivalents$263,086  105,668 
Receivables, net 1,644,750  1,743,581 
Inventories 2,195,434  2,338,125 
Prepaid expenses and other current assets 509,761  501,591 
Total current assets 4,613,031  4,688,965 
Property, plant and equipment, net 4,472,913  4,674,435 
Right of use operating lease assets 331,329  320,800 
Goodwill 2,519,979  2,548,997 
Intangible assets, net 904,023  950,564 
Deferred income taxes and other non-current assets 415,667  421,314 
Total assets$13,256,942  13,605,075 
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY   
Current liabilities:   
Current portion of long-term debt and commercial paper$1,210,525  1,763,332 
Accounts payable and accrued expenses 1,554,085  1,571,273 
Current operating lease liabilities 106,673  99,642 
Total current liabilities 2,871,283  3,434,247 
Long-term debt, less current portion 1,514,000  1,497,975 
Non-current operating lease liabilities 238,830  227,595 
Deferred income taxes and other long-term liabilities 785,186  868,213 
Total liabilities 5,409,299  6,028,030 
Total stockholders' equity 7,847,643  7,577,045 
Total liabilities and stockholders' equity$13,256,942  13,605,075 
    
  
Segment InformationAs of or for the Three Months Ended
(Amounts in thousands)March 28, 2020 March 30, 2019
    
Net sales:   
Global Ceramic$848,450  898,352 
Flooring NA 848,330  921,980 
Flooring ROW 588,983  622,158 
Intersegment sales -  - 
Consolidated net sales$2,285,763  2,442,490 
    
Operating income (loss):   
Global Ceramic$49,089  84,335 
Flooring NA 33,682  649 
Flooring ROW 77,227  90,431 
Corporate and intersegment eliminations (8,515) (10,085)
Consolidated operating income$151,483  165,330 
    
Assets:   
Global Ceramic$5,237,631  5,503,807 
Flooring NA 3,841,815  4,020,336 
Flooring ROW 3,810,348  3,799,591 
Corporate and intersegment eliminations 367,148  281,341 
Consolidated assets$13,256,942  13,605,075 
 


Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.
(Amounts in thousands, except per share data)         
   Three Months Ended  
     March 28, 2020 March 30, 2019  
Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc.    $110,514  121,585   
Adjusting items:         
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs     11,965  39,495   
Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up     -  2,552   
Release of indemnification asset     (35) -   
Income taxes - reversal of uncertain tax position     35  -   
Income taxes     (3,115) (9,152)  
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc.    $119,364  154,480   
          
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.    $1.66  2.13   
Weighted-average common shares outstanding - diluted     71,777  72,646   
          
          
          
Reconciliation of Total Debt to Net Debt         
(Amounts in thousands)         
 March 28, 2020        
Current portion of long-term debt and commercial paper$1,210,525         
Long-term debt, less current portion 1,514,000         
Less: Cash and cash equivalents 263,086         
Net Debt$2,461,439         
          
Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA       
(Amounts in thousands)        Trailing Twelve
 Three Months Ended Months Ended
 June 29, 2019 September 28, 2019 December 31, 2019 March 28, 2020 March 28, 2020
Operating income$266,860  240,220   154,814  151,483  813,377 
Other (expense)/income 3,048  (52,713)  9,522  (5,679) (45,822)
Net (income) loss attributable to noncontrolling interest (213) (151)  (6) 49  (321)
Depreciation and amortization (1) 140,482  144,920   153,759  145,516  584,677 
EBITDA 410,177  332,276   318,089  291,369  1,351,911 
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,840  1,542   49,802  10,376  70,560 
Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China -  65,172   (5,226) -  59,946 
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,164  -   222  -  1,386 
Release of indemnification asset -  (659)  603  (35) (91)
Adjusted EBITDA$420,181  398,331   363,490  301,710  1,483,712 
          
Net Debt to Adjusted EBITDA        1.7 
(1) Includes $1,589 of non-gaap depreciation in Q1 2020.         
          
          
          
Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume     
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
 March 28, 2020 March 30, 2019      
Net sales$2,285,763  2,442,490       
Adjustment to net sales on constant shipping days 37,996  -       
Adjustment to net sales on a constant exchange rate 34,051  -       
Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 2,357,810  2,442,490       
Less: impact of acquisition volume (4,101) -       
Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume$2,353,709  2,442,490       
          
          
          
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
Global CeramicMarch 28, 2020 March 30, 2019      
Net sales$848,450  898,352       
Adjustment to net sales on constant shipping days 14,547  -       
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 13,484  -       
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days$876,481  898,352       
          
          
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and Exiting of Unprofitable Wood and Other Products    
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
Flooring NAMarch 28, 2020 March 30, 2019      
Net sales$848,330  921,980       
Adjustment to net sales on constant shipping days 13,683  -       
Adjustment to net sales exiting of unprofitable wood and other products 7,400  -       
Segment net sales on constant shipping days and exiting of unprofitable wood and other products$869,413  921,980       
          
          
          
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
Flooring ROWMarch 28, 2020 March 30, 2019      
Net sales$588,983  622,158       
Adjustment to net sales on constant shipping days 9,767  -       
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 20,567  -       
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 619,317  622,158       
Less: impact of acquisition volume (4,101) -       
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume$615,216  622,158       
          
          
          
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit         
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
 March 28, 2020 March 30, 2019      
Gross Profit$616,440  624,927       
Adjustments to gross profit:         
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,080  35,602       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up -  2,552       
Adjusted gross profit$627,520  663,081       
          
          
          
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses    
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
 March 28, 2020 March 30, 2019      
Selling, general and administrative expenses$464,957  459,597       
Adjustments to selling, general and administrative expenses:         
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (895) (3,101)      
Adjusted selling, general and administrative expenses$464,062  456,496       
          
          
          
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income         
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
 March 28, 2020 March 30, 2019      
Operating income$151,483  165,330       
Adjustments to operating income:         
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,975  38,703       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up -  2,552       
Adjusted operating income$163,458  206,585       
          
          
          
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income       
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
Global CeramicMarch 28, 2020 March 30, 2019      
Operating income$49,089  84,335       
Adjustments to segment operating income:         
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (122) 5,263       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up -  204       
Adjusted segment operating income$48,967  89,802       
          
          
          
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income        
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
Flooring NAMarch 28, 2020 March 30, 2019      
Operating income$33,682  649       
Adjustments to segment operating income:         
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,067  30,599       
Adjusted segment operating income$41,749  31,248       
          
          
          
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income        
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
Flooring ROWMarch 28, 2020 March 30, 2019      
Operating income$77,227  90,431       
Adjustments to segment operating income:         
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3,969  2,561       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up -  2,348       
Adjusted segment operating income$81,196  95,340       
          
          
          
Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes  
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
 March 28, 2020 March 30, 2019      
Earnings before income taxes$137,133  158,593       
Noncontrolling interests 49  10       
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:         
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,965  39,495       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up -  2,552       
Release of indemnification asset (35) -       
Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes$149,112  200,650       
          
          
          
          
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense         
(Amounts in thousands)         
 Three Months Ended      
 March 28, 2020 March 30, 2019      
Income tax expense$26,668  37,018       
Income taxes - reversal of uncertain tax position (35) -       
Income tax effect of adjusting items 3,115  9,152       
Adjusted income tax expense$29,748  46,170       
          
Adjusted income tax rate 20.0% 23.0%      


De onderneming vult de vereenvoudigde geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde financiële maatstaven die niet-GAAP zijn. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission, brengen de bovenstaande tabellen de niet-GAAP financiële maatstaven van de onderneming in overeenstemming met de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elke hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaf moet in aanvulling op de vergelijkbare US GAAP-maatstaf worden meegenomen in de overwegingen, en is mogelijk niet vergelijkbaar met gelijknamige maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. De onderneming is van mening dat deze niet-GAAP-maatstaven, mits in overeenstemming gebracht met de bijbehorende US GAAP-maatstaf, de volgende toegevoegde waarde voor haar beleggers hebben: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en inkomsten te vergelijken met vorige en toekomstige perioden en niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends op lange termijn van de onderneming te doorgronden en de winst te vergelijken met voorgaande en toekomstige perioden.
          
De onderneming neemt bepaalde posten niet op in haar niet-GAAP-omzetcijfers, omdat deze per periode aanzienlijk kunnen variëren en de onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-omzetcijfers van de onderneming zijn onder andere: deviezentransacties en valutaomrekeningen, en de impact van overnames.
          
De onderneming neemt bepaalde posten niet op in haar niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van de onderneming. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-winstgevendheidscijfers van de onderneming zijn onder meer: kosten van herstructureringen, overnames, integraties en overige kosten, de administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen, vrijgave van vrijwaringsactiva en het ongedaan maken van onzekere belastingposities.