VGP NV: Algemene Vergadering van 8 Mei 2020

Persbericht
Gereglementeerde informatie
Antwerpen, 8 mei 2020, 18:00 CET

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 8 MEI 2020

VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), heeft vandaag haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen (de ‘Algemene Vergaderingen’) gehouden volgens de organisatie modaliteiten die in haar persbericht van 27 april 2020 worden beschreven.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd. Details van de stemresultaten zijn beschikbaar op: www.vgpparks.eu/investors/nl/aandeelhoudersinformatie/shareholder-meetings.

We verwijzen naar de agenda opgenomen in de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering en meer bepaald de agendapunten met betrekking tot dividend en de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder.

Dividend

De Gewone Algemene Vergadering keurde de uitkering van een bruto dividend goed voor een totaal bedrag van 60.394.912,50 EUR (wat, gelet op het nieuwe totaal aantal aandelen en de door Euronext Brussels en de betalingsagent vereiste afronding tot twee cijfers achter de komma, neerkomt op een bedrag van 2,93 EUR per aandeel). De Gewone Algemene Vergadering keurde eveneens de delegatie van de vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend aan de Raad van Bestuur goed.

Tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur die vandaag werd gehouden, na de afsluiting van de Algemene Vergaderingen, heeft de Raad van Bestuur de betalingsmodaliteiten als volgt goedgekeurd:

Ex-dividend datum:                 26 mei 2020
Registratiedatum:                     27 mei 2020
Betalingsdatum:                       28 mei 2020

Nieuwe onafhankelijke bestuurder

De Gewone Algemene Vergadering keurde de benoeming goed van GAEVAN BV met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Gaeremynck, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, ter vervanging van mevrouw Ann Gaeremynck, voor een termijn van drie jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft eveneens alle agendapunten goedgekeurd. Details van de stemresultaten zijn beschikbaar op: www.vgpparks.eu/investors/nl/aandeelhoudersinformatie/shareholder-meetings.

Wij verwijzen naar de agenda zoals opgenomen in de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering en meer bepaald naar de agendapunten van de hernieuwing van de machtigingen inzake toegestaan kapitaal, de hernieuwing van de machtigingen inzake de inkoop van eigen aandelen en de statutenwijzigingen als gevolg van het nieuw van toepassing zijnde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (de "WVV").

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de aan de Raad van Bestuur verleende machtigingen hernieuwd om het kapitaal te verhogen (toegestane kapitaal) en om eigen aandelen in te kopen.

De Buitengewone Algemene Vergadering keurde ook wijzigingen van de statuten goed als gevolg van het nieuw geldende WVV waaronder de invoering van het dubbele stemrecht overeenkomstig artikel 7:53 van het WVV. Er wordt dus een dubbel stemrecht toegekend aan elk VGP-aandeel dat voor minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van de aandelen op naam, overeenkomstig de procedures die in artikel 29 van de nieuwe statuten van VGP zijn vastgelegd. In overeenstemming met de Belgische wetgeving genieten de gedematerialiseerde aandelen niet van het dubbel stemrecht. VGP zal maandelijks op haar website(www.vgpparks.eu/investors/nl/aandeelhoudersinformatie/stemrechten en noemer) eventuele wijzigingen aan het totale kapitaal, het totaal aantal stemrechten en het totaal aantal stemrechtverlenende effecten meedelen. VGP vestigt de aandacht van de aandeelhouders op de noodzaak om met deze evolutie rekening te houden bij de kennisgevingen van belangrijke deelnemingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dirk Stoop  Martijn Vlutters
Chief Financial OfficerVP – Business Development & Investor Relations
Tel: +32 (0)3 289 14 34Tel: +32 (0)3 289 14 33
E-mail: dirk.stoop@vgpparks.euE-mail: martijn.vlutters@vgpparks.eu

OVER VGP

VGP NV is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,21 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu  

Bijlage