Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen tot besluit

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 12 mei 2020 - 7:00 CET

Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen tot besluit

Fagron maakt vandaag bekend dat de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 11 mei 2020, alle voorstellen tot besluit heeft goedgekeurd.

De jaarlijkse algemene vergadering heeft onder meer besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2019 en tot vaststelling van een brutodividend over 2019 van € 0,08 per aandeel. De aandeelhouders hebben volledige kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2019. De aandeelhouders hebben tevens de coöptatie van de heer Robert ten Hoedt als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 20 december 2019 bekrachtigd om het mandaat van de heer Marc Janssens te voltooien. De vergadering heeft tevens besloten om Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, Michael Schenck BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michael Schenck, en de heer Robert ten Hoedt te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar.

Het brutodividend van Fagron bedraagt € 0,08 per aandeel (couponnummer 12). Dit is een nettodividend van € 0,056 per aandeel. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België 30% bedraagt.

De dividendkalender is als volgt:
14 mei Notering ex-dividend
15 mei  Record-date
18 mei  Betaalbaarstelling dividend

Voor meer informatie:
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen tot besluit