Ageas rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal van 2020

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal van 2020

 • Nettoresultaat van de Groep sterk ondersteund door uitzonderlijke eenmalige gebeurtenis zonder cash-impact
 • Solide onderliggende operationele prestaties compenseren het door de COVID-19-pandemie lagere beleggingsresultaat
 • Sterke solvabiliteit en kaspositie
 
Nettoresultaat
 • Nettoresultaat Verzekeringen van EUR 113 miljoen tegenover EUR 258 miljoen. De solide onderliggende operationele prestaties zijn gedeeltelijk tenietgedaan door waardeverminderingen op de aandelenportefeuille in België en Azië
 • Nettoresultaat Leven van EUR 89 miljoen beïnvloed door onrust op de financiële markten in België en Azië in verband met COVID- 19
 • Nettoresultaat Niet-Leven gedaald van EUR 35 miljoen tot EUR 24 miljoen door de stormen van februari in België en het VK, ondanks de sterke prestaties van de meeste productlijnen in alle segmenten
 • Nettoresultaat van de Groep in het eerste kwartaal gestegen van EUR 251 miljoen tot EUR 452 miljoen dankzij het resultaat van het bod tot aankoop op de FRESH-effecten aan het einde van 2019
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) bedroeg EUR 12 miljard, een daling van 7%
 • Het premie-inkomen Leven (tegen 100%) nam met 9% af tot EUR 10 miljard als gevolg van de lagere nieuwe verkopen in Azië, de geleidelijke overgang naar nieuwe producten in Portugal en de lagere verkopen tegenover vorig jaar van Unit-Linked-producten in België
 • Het premie-inkomen Niet-Leven (tegen 100%) bedroeg EUR 1,9 miljard, een stijging van 10% waaraan alle regio's bijdroegen
 • Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) sloot het eerste kwartaal 8% lager af op EUR 4,6 miljard
Operationeel resultaat
 • Combined ratio van 99,7% tegenover 98,3%, inclusief een impact van 8% door ongunstige weersomstandigheden
 • Operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 56 basispunten tegenover 88 basispunten. Lagere nettomeerwaarden hadden een impact van 37 basispunten
 • Operationele marge Unit-linked 28 basispunten tegenover 18 basispunten
Balans
 • Eigen vermogen van EUR 10,8 miljard of EUR 57,75 per aandeel
 • Solvency IIageas ratio Groep van 196% inclusief de negatieve impact van het bod tot aankoop op de FRESH-effecten
 • Totale liquide activa Algemene Rekening van EUR 1,6 miljard, waarvan EUR 0,4 miljard gereserveerd voor de Fortisschikking
 • De Technische verplichtingen Leven exclusief 'shadow accounting' van de geconsolideerde entiteiten per 31 maart 2020 zijn met 3% gedaald tot EUR 75,5 miljard

Een volledig overzicht van de cijfers is te raadplegen op de website van Ageas.
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

CEO Bart De Smet van Ageas: “De COVID-19-pandemie heeft ongeziene gevolgen voor onze samenleving. In deze bewogen tijden en in soms moeilijke omstandigheden blijven onze medewerkers ervoor zorgen dat onze klanten nog steeds dezelfde kwaliteit van dienstverlening kunnen verwachten. Dankzij onze specifieke en gediversifieerde activiteitenportefeuille gericht op verzekeringen voor particulieren en kmo's, bleven de directe gevolgen voor onze commerciële activiteiten en claims beperkt. Door onze behoedzame beleggingsstrategie konden we ook een robuuste solvabiliteitspositie handhaven. Aangezien een snelle terugkeer naar het leven dat we gewend waren onwaarschijnlijk is, zullen de gevolgen van de pandemie voor de economie en de financiële markten wellicht ook de rest van het jaar een invloed hebben op de prestaties en de resultaten van Ageas. Door deze externe onzekerheden kan de Groep zijn winstvooruitzichten voor 2020 niet bevestigen.”

Bijlage