KBC Groep: Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep

Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep - Gereglementeerde informatie – 20 mei 2020, 8.00 uur CEST


Volgende documenten worden beschikbaar op www.kbc.com:
- Notulen van de jaarvergadering van KBC Groep dd. 7 mei 2020 (www.kbc.com/corporate governance/algemene vergadering KBC Groep)