Nieuwe toezichthouders voor SÜSS MicroTec

Tekst geschreven door Rombout Houben, fondsmanager bij Teslin. Teslin heeft een positie in het bedrijf

Woensdag 20 mei jl. zijn Dr. David Dean en Jan Smits benoemd als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van SÜSS MicroTec. Samen met de vorig jaar benoemde Dr. Dietmar Meister en de in 2017 benoemde Dr. Myriam Jahn vormen zij een vrijwel volledig nieuwe raad die in meerderheid bestaat uit door grootaandeelhouders voorgedragen onafhankelijke experts. De benoemingen volgen op het vroegtijdig aftreden dit voorjaar van drie langzittende commissarissen.

Rombouthouben
Rombout Houben
Het terugtreden van drie van de vijf leden van de Raad van Commissarissen was een reactie op de acting-in-concert actie van Luxempart PIPE en Gerlin op 18 februari 2020. Samen bezitten wij meer dan 15% van de aandelen en zijn daarmee de grootste aandeelhouder. In de verplichte melding van de acting-in-concert gaven wij aan dat wij een versterking van het toezicht nastreefden. Vervolgens agendeerden wij de benoeming van Dr. Dean en Smits als beoogde versterkingen van de Raad. In 2019 had Luxempart al met succes en met de steun van Gerlin en andere grootaandeelhouders Dr. Meister (financieel expert, hoofd audit comité) voor benoeming voorgedragen.

Dr. Dean is een gepromoveerd natuurkundige die na een korte carrière in de wetenschap circa 20 jaar als strategieconsultant bij Boston Consulting Group (‘BCG’) technologie en telecom bedrijven wereldwijd heeft geadviseerd. Binnen BCG was hij als senior partner wereldwijd verantwoordelijk voor deze adviesclub. Dean houdt commissariaten bij een aantal Aziatische technologie en telecombedrijven. De Brit woont al tientallen jaren in Duitsland. Dean heeft het voorzitterschap van de Raad op zich genomen.

Jan Smits kan bogen op een succesvolle carrière bij o.a. Philips en ASML waar hij diverse management posities bekleedde in Nederland en daarbuiten. Smits heeft jarenlang de ’Deep UV’ lithografie divisie geleid en stond mede aan de basis van de ontwikkeling van deze succesvolle divisie. Aan het einde van zijn carrière maakte hij als Executive Vice President of Strategic Sourcing & Procurement onderdeel uit van de Board of Management van ASML, tot hij eind 2019 met pensioen ging. Jan Smits heeft meer dan 25 jaar ervaring in de halfgeleiderindustrie; van onderzoek en ontwikkeling tot operations en van integratie van overnames tot inkoop.

De noodzaak tot veranderingen in de Raad van Commissarissen hangt samen met de onvrede onder aandeelhouders over de gang van zaken bij het bedrijf. De winstgevendheid is de afgelopen jaren gedaald ondanks de mooie omzetgroei en het sterke orderboek. Verder waren de vertrokken commissarissen mede verantwoordelijk voor de mislukte overname van het Amerikaanse Tamarack (2012: € 8 miljoen overnameprijs) en de jarenlange verliezen die daarop volgden. Begin januari van dit jaar werd besloten deze bleeder te sluiten waardoor de resultaten van 2020 de laatste zullen zijn die hiermee belast zijn. In totaal is er met de overname van Tamarack bijna € 100 miljoen verspeeld. Het stoppen van de Tamarack verliezen was overigens een element uit onze investment case toen we begin 2019 met Gerlin een belang namen in SÜSS. Tot slot hebben de vertrokken commissarissen geen gelukkige hand gehad in het aantrekken van goed management getuige de vele wisselingen in de afgelopen 10 jaar.

De nieuwe raad zal samen met het management een agenda moeten opstellen voor de korte en middellange termijn. Op de korte termijn is het zaak om het hoge orderboek tijdig en winstgevend uit te leveren ondanks de extra complexe omstandigheden als gevolg van COVID-19. Ook zal er een vijfde lid voor de raad gezocht moeten worden. Ten aanzien van de middellange termijn verwachten we meer aandacht voor verbeterde operations waardoor het bedrijf winstgevender en flexibeler wordt. Tot slot moet een verbeterde kapitaalallocatie ten aanzien van R&D tot meer waardecreatie leiden en moet een debacle zoals met Tamarack niet nog eens gebeuren. Ondanks COVID-19 zijn de marktvooruitzichten de afgelopen maanden behoorlijk opgeklaard. De pandemie brengt de digitalisering in een stroomversnelling en dat leidt tot veel vraag naar bandbreedte en rekenkracht. De machines van SÜSS spelen een belangrijke rol in de productie van chips en sensoren voor 5G-netwerken, smartphones en geheugenchips. De orderintake is sinds het derde kwartaal van 2019 dan ook sterk.