VGP NV: Allianz en VGP kondigen nieuwe logistieke joint venture aan voor de ontwikkeling van VGP Park München

München/Antwerpen, 2 juni 2020, 7:00 CET

VGP NV ("VGP"), de in Antwerpen gevestigde pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed, en Allianz hebben hun strategisch partnerschap uitgebreid door een overeenkomst te sluiten met betrekking tot een nieuwe 50:50 joint venture voor de ontwikkeling van VGP Park München.

De management- en bestuursstructuur van het nieuwe partnerschap is vergelijkbaar met de twee bestaande joint ventures tussen de twee partners. VGP zal de nieuwe joint venture als enige asset-, vastgoed- en ontwikkelingsmanager dienen. Allianz Real Estate zal de joint venture namens de bedrijven van de Allianz-groep beheren. In tegenstelling tot de twee bestaande joint ventures die zich concentreren op de verwerving van door VGP reeds ontwikkelde prime assets, zal deze nieuwe joint venture zich in eerste instantie richten op de ontwikkeling van VGP Park München.

Eenmaal volledig ontwikkeld zal het park bestaan uit vijf logistieke gebouwen, twee vrijstaande parkeergebouwen en een kantoorgebouw voor een totaal bruto verhuurbare oppervlakte van ca. 270.000 m2. Het park is vrijwel geheel voorverhuurd aan KraussMaffei Technologies en BMW.

Op dit moment zijn er al 3 gebouwen en 2 parkeergebouwen in aanbouw, waarbij de oplevering van het eerste gebouw naar verwachting in augustus 2020 zal plaatsvinden en alle andere gebouwen op één na tegen november 2022 zullen worden opgeleverd. Het resterende gebouw zal naar verwachting begin 2026 worden opgeleverd.

"Wij zijn verheugd over de verdere uitbreiding van onze samenwerking met Allianz Real Estate. Met de gezamenlijke verdere ontwikkeling van ons iconische VGP Park München slaan wij daarbij een nieuwe weg in", aldus Jan Van Geet, CEO van VGP. "Deze transactie is een bewijs van de kwaliteit van ons ontwikkelingsbedrijf en onze vereiste hoogwaardige bouw- en constructiestandaarden."  Jan Van Geet concludeerde: "Door deze nieuwe samenwerking zijn wij in staat om de benodigde investeringen te delen, de verkoopopbrengst veilig te stellen en te blijven investeren in de uitbreiding van onze portefeuille."

Kari Pitkin, Hoofd Business Development Europa binnen Allianz Real Estate, zei: "We zijn erg blij dat we met de nieuwe ontwikkeling van VGP Park München kunnen voortbouwen op ons gevestigde partnerschap met VGP. Logistiek als investeringsklasse blijft een belangrijk aandachtspunt voor Allianz Real Estate, waarbij onze wereldwijde exposure in de sector is gegroeid tot meer dan € 6,6 miljard AUM."

Voor meer informatie – Allianz:

Allianz Real Estate
Claire Fraser
+49 89 3800 8236
+49 175 321 5732
claire.fraser@allianz.com

Citigate Dewe Rogerson (UK)
Oliver Parry / Hugh Fasken
+44 (0) 20 7025 6400
oliver.parry@citigatedewerogerson.com hugh.fasken@citigatedewerogerson.com

Voor meer informatie – VGP:

Martijn Vlutters
(Investor Relations)
Tel: +32 (0)3 289 1433

Karen Huybrechts
(Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 1432

Petra Vanclova
(Externe Communicatie)
Tel: +42 (0) 602 262 107

Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 (0)152 288 10363

Over Allianz

Allianz Group is een van de grootste verzekeraars en vermogensbeheerders ter wereld met meer dan 100 miljoen particuliere en zakelijke klanten in meer dan 70 landen. Klanten van Allianz profiteren van een breed scala aan persoonlijke en zakelijke verzekeringsdiensten, variërend van vastgoed-, levens- en ziektekostenverzekeringen tot bijstandsdiensten en kredietverzekeringen en wereldwijde bedrijfsverzekeringen. Allianz is een van de grootste beleggers ter wereld en beheert ongeveer 740 miljard euro voor zijn verzekeringsklanten. Bovendien beheren onze vermogensbeheerders PIMCO en Allianz Global Investors meer dan 1,6 biljoen euro aan activa van derden. Dankzij onze systematische integratie van ecologische en sociale criteria in onze bedrijfsprocessen en investeringsbeslissingen nemen wij voor verzekeraars een leidende positie in de Dow Jones Sustainability Index in. In 2019 realiseerden meer dan 147.000 medewerkers een totale omzet van 142 miljard euro en een bedrijfsresultaat van 11,9 miljard euro voor de groep.

Over Allianz Real Estate
Allianz Real Estate is de toegewijde vastgoedbeleggingsmanager binnen de Allianz Group en is uitgegroeid tot 's werelds grootste belegger in vastgoed. De onderneming ontwikkelt en voert wereldwijd op maat gemaakte portefeuille- en beleggingsstrategieën uit in opdracht van een reeks wereldwijde aansprakelijkheidsgedreven beleggers, waaronder Allianz-bedrijven, die waarde creëren voor klanten door middel van zowel directe als indirecte beleggingen en vastgoedleningen. Het operationele beheer van de investeringen en activa wordt uitgevoerd vanuit 21 kantoren in belangrijke gateways in 5 regio's (West-Europa, Noord- en Centraal-Europa, Zwitserland, de VS en Azië-Pacific). Per 31 december 2019 had Allianz Real Estate een beheerd vermogen van 73,6 miljard euro. Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.allianz-realestate.com.

Op deze beoordelingen is, zoals altijd, de onderstaande disclaimer van toepassing.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken Allianz:

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals vooruitzichten of verwachtingen, die gebaseerd zijn op de huidige opvattingen en veronderstellingen van het management en die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten, prestatiecijfers of gebeurtenissen kunnen aanzienlijk verschillen van die welke in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van veranderingen in factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: (i) de algemene economische en concurrentiesituatie in de kernactiviteiten en kernmarkten van Allianz Group, (ii) de prestaties van de financiële markten (met name de marktvolatiliteit, de liquiditeit en de kredietgebeurtenissen), (iii) de frequentie en de ernst van de verzekerde schadegevallen, met inbegrip van die welke het gevolg zijn van natuurrampen, en de ontwikkeling van de verliesuitgaven, (iv) de mortaliteits- en morbiditeitsniveaus en -trends, (v) het niveau van de persistentie, (vi) met name in het bankwezen, de omvang van de kredietverliezen, (vii) het niveau van de rentetarieven, (viii) de wisselkoersen, met name de EUR/USD-wisselkoers, (ix) veranderingen in wet- en regelgeving, waaronder fiscale regelgeving, (x) de impact van acquisities met inbegrip van en gerelateerde integratiekwesties en reorganisatiemaatregelen, en (xi) de algemene concurrentievoorwaarden die in elk afzonderlijk geval van toepassing zijn op lokaal, regionaal, nationaal en/of mondiaal niveau. Veel van deze veranderingen kunnen worden verergerd door terroristische activiteiten.

Geen verplichting om bij te werken

De Allianz Group neemt geen enkele verplichting op zich om de hierin opgenomen informatie of toekomstgerichte uitspraken te actualiseren, met uitzondering van de informatie die wij op grond van de wet verplicht zijn openbaar te maken.

Overige

De cijfers met betrekking tot het nettovermogen, de financiële positie en de bedrijfsresultaten zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards.

Privacy Opmerking
Allianz SE zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacyverklaring.

Over VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,67 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu

Toekomstgerichte Informatie VGP

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.

 

Bijlage