Robeco maakt zich hard voor benoeming klimaatbestuurders

Robeco wil dat bedrijven waarin het belegt meer experts op het gebied van klimaatverandering benoemen in bestuursorganen. In gesprekken met bestuurders en op aandeelhoudersvergaderingen dringt het Active Ownership-team van de assetmanager hierop aan.

Dit schrijven hoofd Active Ownership Carola van Lamoen en engagementspecialist Cristina Cedillo Torres van het team in een artikel op de Robeco-website. Ze wijzen daarin onder meer op de rol die zij speelden bij de aanstelling van een voormalig windenergiemanager in het bestuur van het Italiaanse energiebedrijf Enel.

De focus van het Robeco-team ligt op bedrijfsactiviteiten die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en waarvan de CO2-uitstoot moeten verminderen om de opwarming van de aarde te remmen, lichten Van Lamoen en Cedillo Torres toe. Bij Enel mikken ze op reductie van de uitstoot naar nul tegen 2050.

‘Vrijwel alle economische sectoren worden in een of andere vorm blootgesteld aan klimaatgerelateerde risico's, hoewel degenen die direct betrokken zijn bij fossiele brandstoffen het meeste risico lopen op verstoring’, stelt Van Lamoen. Deze verstoringen kunnen variëren van nieuwe nationale regelgeving tot het Klimaatakkoord van Parijs, die tot doel heeft de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw te beperken tot minder dan 2°C.