Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 8 juni 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Norges Bank.

Kennisgeving van Norges Bank

  • Op 3 juni 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 29 mei 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. 
29 mei 2020  
Stemrechten2.147.5622,98%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)7.3910,01%
Totaal aantal stemrechten2.154.9532,99%
  • De kennisgeving van Norges Bank kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.  

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com 

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving