PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC.

Participatiemelding van Blackrock Inc.

Brussel, woensdag 10 juni 2020 om 08.30 uur (CEST) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) transparantiemeldingen naar Solvay gestuurd om aan te geven dat de drempel van 3% is overschreden. Hier is een samenvatting van de bewegingen:

Datum van drempeloverschrijdingStemrechten na de transactieAan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
3 juni 20203,02 %0,31 %3,33 %
4 juin 20202,99 %0,29%3,28 %

De laatste kennisgeving van 5 juni 2020 bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • Kennisgeving door: BlackRock. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)
  • Datum van drempeloverschrijding: 4 juni 2020
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% neerwaarts
  • Noemer: 105 876 416
  • Toegevoegde informatie: de informatieverplichting ontstond doordat stemrechten verbonden aan aandelen voor BlackRock, Inc.  gedaald tot onder 3%

De verklaringen zijn ook beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Solvay: https://www.solvay.com/en/investors/corporate-governance/transparency-declarations/all-transparency-declarations

 

 

Bijlages