Nyrstar publiceert de oproeping voor de twee Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen te houden op 30 juni 2020

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar publiceert de oproeping voor de twee Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen te houden op 30 juni 2020

13 juni 2020 om 07.00 CEST

Zoals in detail aangekondigd op woensdag 10 juni 2020, publiceerde Nyrstar NV (de “Vennootschap”) vandaag de oproeping voor de twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen te houden op 30 juni 2020.

Overeenkomstig het persbericht van de Vennootschap van 10 juni 2020, zullen de vergaderingen georganiseerd worden met dezelfde praktische modaliteiten en procedure als de gewone algemene vergadering gepland op 30 juni 2020 en zullen daarom zonder fysieke aanwezigheid gehouden worden overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie (het "Koninklijk Besluit nr. 4"), waarbij aandeelhouders ook de mogelijkheid wordt geboden om via een chatbox tijdens de vergaderingen vragen te stellen en tijdens de vergaderingen te stemmen. De praktische modaliteiten hiervoor werden op de website van de Vennootschap bekend gemaakt (https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings) en zullen ook ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders die zich geldig registreren voor de twee buitengewone algemene vergaderingen en de gewone algemene vergadering.

De twee buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen zullen gehouden worden op 30 juni 2020 om 11.00 uur CEST te Bluepoint, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, België.

De volledige oproeping met de agenda, voorgestelde besluiten en toelichting kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal      M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage