Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Gereglementeerde Informatie

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

15 juni 2020 om 19.00 CEST

Samenvatting van de kennisgeving

Nyrstar NV (de "Vennootschap") maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 15 juni 2020 een transparantiemelding heeft ontvangen van Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etienne Schouppe BV, acht nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap en elf nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van de wet van 2 mei 2007.

In hun kennisgeving melden Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etienne Schouppe BV, acht nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap en elf nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen dat, ingevolge het sluiten of wijzigen van een akkoord van onderling overleg, op 8 juni 2020, Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etienne Schouppe BV, acht nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap en elf nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen 10,88% van de stemrechten van Nyrstar bezitten. Zij hebben aldus de deelnemingsdrempel van 10% overschreden.

Inhoud van de kennisgeving

De op 12 juni 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving
Het sluiten of wijzigen van een akkoord van onderling overleg

Kennisgeving door          
Personen die in onderling overleg handelen

Kennisgevingsplichtige personen             
Kris Vansanten
Kris Vansanten BV
Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon
E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon
Etienne Schouppe BV
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Galina maatschap
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon

Datum van drempeloverschrijding
08/06/2020

Overschreden drempel (in %)       
10

Noemer
109.873.001

Details van de kennisgeving        

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Kris Vansanten 2.500.000 2.700.570   2,46%  
Kris Vansanten BV 500.000 500.000   0,46%  
Quanteus Group BV 3.000.000 4.100.000   3,73%  
Subtotaal 6.000.000 7.300.570   6,64%  
Natuurlijke persoon 755.155 755.155   0,69%  
E3V & Partners BV 744.845 744.845   0,68%  
Subtotaal 1.500.000 1.500.000   1,37%  
Natuurlijke persoon 0 0   0,00%  
Etienne Schouppe BV 110.000 110.000   0,10%  
Subtotaal 110.000 110.000   0,10%  
Natuurlijke persoon 26.000 26.000   0,02%  
Natuurlijke persoon 31.000 31.000   0,03%  
Galina BV 48.000 48.000   0,04%  
Subtotaal 105.000 105.000   0,10%  
Natuurlijke persoon 61.000 61.000   0,06%  
Natuurlijke persoon 720.000 720.000   0,66%  
Natuurlijke persoon 40 40   0,00%  
Natuurlijke persoon 1.784 1.784   0,00%  
Natuurlijke persoon 3.590 3.590   0,00%  
Natuurlijke persoon 2.112 2.112   0,00%  
Natuurlijke persoon 62.000 62.000   0,06%  
Natuurlijke persoon   60.000   0,05%  
Natuurlijke persoon   100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon   11.086   0,01%  
Natuurlijke persoon   100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon   105.000   0,10%  
Natuurlijke persoon   94.879   0,09%  
Natuurlijke persoon   2.622   0,00%  
Natuurlijke persoon   100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon   712.028   0,65%  
Natuurlijke persoon   100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon   700.000   0,64%  
Subtotaal 850.526 2.936.141   2.67%  
  Total Fina Elf 11.951.711 0 10,88% 0,00%       
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten 
 
Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Vervaldatum


DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermijn of -datum

DD/MM/YYYY of tekst
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwikkeling
             
  TOTAAL   0 0  
       
  TOTAAL (A & B)

 
  # stemrechten % stemrechten  
     11.951.711 10,88%  

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)                                                                                               
Kris Vansanten controleert voor 90% Kris Vansanten BV en voor 75% Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon controleert E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon controleert Etienne Schouppe BV
Natuurlijke persoon en natuurlijke persoon controleren Galina maatschap

Bijkomende informatie   
N/A

Varia
Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/media/regulatory-releases.

De kennisgeving kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-structure.

Contactpersoon voor vragen met betrekking tot het transparantiebericht, de kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal      M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage