Premies en subsidies voor energievriendelijke investeringen in Vlaanderen

Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Om Vlaamse bedrijven aan te moedigen om te investeren in milieu- en energievriendelijke technologieën zijn er verschillende voordelen en premies in het leven geroepen. Naast een aantal algemene voordelen zijn er ook voordelen voorzien voor specifieke sectoren en projecten. Het is niet onlogisch dat bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Een overzicht dringt zich op.

Ecologiepremie+

Ondernemingen die investeren in performante ecologische technologieën in het Vlaamse Gewest hebben recht op een ecologiepremie. De investering moet wel op een limitatieve lijst staan en moet een milieu- en energievriendelijker productieproces opleveren. Omdat dergelijke investeringen in een meerkost voor het bedrijf resulteren, betaalt het Vlaamse Gewest een deel van die meerkost terug (15 tot 55%). Op de limitatieve technologieënlijst staan heel specifieke technieken zoals het NH3/CO2-cascadekoelsysteem en de aanwending van geothermische warmte.

Specifieke strategische investeringsprojecten vanaf 3 miljoen euro komen bovendien in aanmerking voor strategische ecologiesteun (premie van 20 tot 40% op de meerkost). Het gaat dan om ondernemingsspecifieke projecten die niet op de limitatieve lijst voorkomen.

Algemene en verhoogde investeringsaftrek

In België worden investeringen aangemoedigd en bestaat de investeringsaftrek al langer. Hierbij mag men een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van de belastbare winst aftrekken. Voor energiebesparende investeringen is er een verhoogde investeringsaftrek van toepassing. De premie bedraagt 13 tot 15,5%, afhankelijk van het beschikbare budget in dat aanslagjaar. Dergelijke investeringen gaan bijvoorbeeld van het aanbrengen van spouwmuurisolatie tot warmtekrachtkoppeling of het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een bedrijf.

Subsidie ecologisch en veilig transport

Momenteel loopt er een subsidieregeling voor ondernemingen die investeren in bepaalde maatregelen voor vrachtwagens. Die maatregelen moeten het milieu en de veiligheid ten goede komen. Voorbeelden daarvan zijn het plaatsen van een roetfilter, rijassistentiesystemen en SCR-systemen (selective catalytic reduction). De steun bedraagt maximaal vijfduizend euro per vrachtwagen en honderdduizend euro per onderneming. Maximaal 80% van de uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie.

Groenestroomcertificaten

Bedrijven die elektriciteit produceren uit hernieuwbare energiebronnen kunnen hiervoor groenestroomcertificaten verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld bij een zonnepaneel op het dak, windturbines of energieopwekking uit biomassa. Sinds 13 juni 2015 gelden er wel strengere regels en moeten zonnepanelen bijvoorbeeld een vermogen hebben van minimaal 10 kW. Dergelijke groenestroomcertificaten kunnen verkocht worden aan Elia en Fluvius.

Call-regelingen

Jaarlijks zijn er verschillende oproepen voor projecten. Hierbij wordt er een oproep (call) gedaan om specifieke milieuvriendelijke investeringsprojecten voor te stellen. Deze projecten worden beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt vervolg op basis van de rangschikking verdeeld tot het begrote budget is opgebruikt. Er zijn jaarlijks verschillende oproepen voor projecten die investeren in groene warmte, biomethaanproductie, warmtenetten, restwarmte en windturbines. Op dit moment loopt er ook een gerichte call voor investeringen in de circulaire bouweconomie.

Premies van de netbeheerder

Ten slotte kennen ook de netbeheerders een aantal premies toe voor diverse energie-investeringen. Bij Fluvius gaat het onder andere om investeringen in zonneboilers, isolatie, HR-beglazing, warmtepompen en verlichtingsrenovaties. Netbeheerder Elia geeft eveneens een aantal premies voor energiebesparende investeringen. Meer informatie is te vinden op de websites van de netbeheerders.