ForFarmers maakt strategie 2020 – 2025 bekend op 15 september 2020

Lochem, 15 juli 2020                             

ForFarmers maakt strategie 2020 – 2025 bekend op 15 september 2020

ForFarmers zal op 15 september 2020 (voor de opening van de beurs) de strategie voor de jaren 2020-2025 publiceren. Tevens zal ForFarmers op dezelfde dag een Capital Markets Day voor genodigde analisten en beleggers houden. De presentaties zullen per webcast te volgen zijn.

Op 27 maart jl. kondigde ForFarmers aan de bekendmaking van de strategie 2020-2025 en de daaraan gekoppelde Capital Markets Day, welke beide op 12 mei zouden plaatsvinden, vanwege Covid-19 uit te stellen tot na de publicatie (op 13 augustus aanstaande) van de halfjaarcijfers 2020. In het persbericht over de resultaten van het eerste halfjaar 2020 wordt nader aangegeven op welke wijze de presentaties te volgen zullen zijn via een webcast. 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T +31 (0)573 28 81 94 • M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu


Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa € 2,5 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

Kijk voor beeldmateriaal op www.forfarmersgroup.eu/media/beeldmateriaal.aspx

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.