Voorzitter van de RvC Ease2pay legt zijn functie neer

Voorzitter van de RvC Ease2pay legt zijn functie neer

In goed overleg heeft de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Theo Janssen, zijn functie om persoonlijke redenen neergelegd. In een eerder persbericht van 25 juni jongstleden had de onderneming al bekend gemaakt dat de heer Janssen had aangegeven niet herbenoembaar te zijn aan het einde van zijn termijn 4 januari 2021 en dat in onderling overleg zou worden bekeken of adequate vervanging ter invulling van de rol eerder mogelijk is. Inmiddels hebben de overige twee commissarissen een externe adviseur aangetrokken om hen te assisteren in hun werkzaamheden tot dat een geschikte vervangende commissaris benoemd is.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 23 juli 2020

Verdere informatie:        EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

Bijlage