Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 24 juli 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen van Norges Bank ontvangen.

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 20 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie (stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 17 juli 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
17 juli 2020  
Stemrechten1.803.2472,50%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)297.5550,41%
Totaal aantal stemrechten2.100.8022,91%
  •  Op 23 juli 2020 heeft Fagron een kennisgeving van Norges Bank ontvangen dat de totale positie (stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten) op 22 juli 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
22 juli 2020  
Stemrechten1.869.4252,59%
Gelijkgestelde financiële instrumenten (right to recall)300.3540,42%
Totaal aantal stemrechten2.169.7793,01%
  •  De kennisgevingen van Norges Bank kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht: 
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen