Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 28 augustus 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving van NN Group NV ontvangen.

Kennisgeving van NN Group NV

  • Op 27 augustus 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van NN Group NV op 24 augustus de kennisgevingsdrempel van 10% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een moederonderneming of een controlerende persoon.
  • Op 24 augustus bezit NN Group NV (indirect) in totaal 7.248.055 stemrechten. 5.203.216 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV, 1.097.266 stemrechten worden gehouden door NN Investment Partners BV, 597.862 stemrechten worden gehouden door NN Investment Partners Belgium SA, 156.152 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, 104.998 stemrechten worden gehouden door NN Re (Netherlands) NV, en 88.561 stemrechten worden gehouden door Movir NV.
  • Op basis van de noemer van 72.178.904 (totaal aantal stemrechten), bezit NN Group NV op 24 augustus (indirect) in totaal 10,04% van het totaal aantal stemrechten.
  • De kennisgeving van NN Group NV kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.    

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV