KBC Ancora vermindert rentelast met 0,6 miljoen euro op jaarbasis

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 16 oktober 2020 (17.40 CEST)

KBC Ancora vermindert rentelast met 0,6 miljoen euro op jaarbasis

Op een bestaande lening van 100 miljoen euro, die nog loopt tot mei 2027, heeft KBC Ancora haar rentelast verminderd met 0,6 miljoen euro op jaarbasis. Over de totale looptijd van deze lening bedraagt de vermindering van de rentelast 4,2 miljoen euro. In deze context werden 10 miljoen bijkomende KBC Groep-aandelen verpand.

De financiële schulden van KBC Ancora bedragen 343 miljoen euro, met vervaldata in mei 2022 (100 miljoen euro), mei 2024 (143 miljoen euro) en mei 2027 (100 miljoen euro). Er werd pand verleend op in totaal 25,7 miljoen KBC Groep-aandelen.

De rentevoet voor de bestaande (bullet)lening van 100 miljoen euro, die nog loopt tot mei 2027, werd neerwaarts herzien, en dit met ingang van eind mei 2020. Als gevolg daarvan daalt de rentelast van KBC Ancora in het lopende boekjaar met 0,65 miljoen euro. In de daaropvolgende jaren bedraagt de vermindering van de rentelast 0,6 miljoen euro op jaarbasis. Over de totale looptijd van deze lening bedraagt de vermindering van de rentelast 4,2 miljoen euro.

Naar aanleiding van deze renteherziening werden 10 miljoen KBC Groep-aandelen bijkomend in pand gegeven. Dat brengt het totaal aantal verpande KBC Groep-aandelen op 35,7 miljoen. KBC Ancora heeft in totaal 77,5 miljoen KBC Groep-aandelen in bezit.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
30 oktober 2020            Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
29 januari 2021              Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
27 augustus 2021          Jaarlijks communiqué boekjaar 2020/2021

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage