Ageas rapporteert resultaten derde kwartaal 2020

Ageas rapporteert resultaten derde kwartaal 2020

 • Derde opeenvolgende sterk nettokwartaalresultaat gedragen door uitstekende prestaties in Niet-Leven
 • Solide onderliggende operationele prestatie voor het kwartaal, zowel in Leven als Niet-Leven, beperken impact van specifieke waardeverminderingen in Azië
 • Solvabiliteit stijgt ruim boven het streefniveau
 
Nettoresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep voor de eerste negen maanden bedroeg EUR 994 miljoen, in ruime mate ondersteund door het positieve resultaat van de Algemene Rekening na de winst op de FRESH-transacties
 • Het nettoresultaat Niet-Leven (inclusief Herverzekering) steeg aanzienlijk tot EUR 311 miljoen, dankzij sterke prestaties in alle segmenten en een lagere schadefrequentie die de impact van de slechte weersomstandigheden in België en het VK compenseerden
 • Het nettoresultaat Leven van EUR 426 miljoen werd beïnvloed door het effect van de coronacrisis op het beleggingsresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep in het derde kwartaal bedroeg EUR 203 miljoen, dankzij de uitstekende operationele prestaties van Leven en Niet-Leven, deels tenietgedaan door waardeverminderingen in Azië en lagere recurrente investeringsopbrengsten
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep voor de eerste negen maanden (tegen 100%) bedroeg EUR 27,9 miljard, een daling van 2%
 • Het premie-inkomen Leven (tegen 100%) daalde met 3% tot EUR 22,8 miljard door de daling van de bankverzekeringsactiviteit voor producten met gegarandeerde rente
 • Het premie-inkomen Niet-Leven (tegen 100%) steeg met 1% tot EUR 5,1 miljard
 • Het premie-inkomen van de Groep in het derde kwartaal (tegen 100%) nam met 4% toe tot EUR 7,8 miljard dankzij de groei die in de meeste regio's werd gerealiseerd
Operationeel
resultaat
 • Combined ratio van 90%, mede dankzij de lagere schadefrequentie
 • De operationele marge van Producten met gegarandeerde rente bedroeg 79 basispunten en werd ondersteund door een sterk derde kwartaal
 • De operationele marge Unit-Linked bedroeg 28 basispunten
Balans
 • Eigen vermogen van EUR 11,3 miljard of EUR 60,18 per aandeel
 • De Solvency IIageas-ratio Groep bleef sterk op 194%
 • De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 30 september 2020 bedroegen EUR 1,5 miljard, waarvan EUR 0,4 miljard gereserveerd voor de Fortisschikking
 • De Technische verplichtingen Leven exclusief 'shadow accounting' van de geconsolideerde entiteiten daalden in vergelijking met eind 2019 met 1% tot EUR 72,7 miljard

Een volledig overzicht van de cijfers is te raadplegen op de website van Ageas .
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

CEO Hans De Cuyper van Ageas : "Ik ben zeer tevreden dat onze activiteiten zelfs in deze aanhoudend moeilijke tijden goed stand blijven houden. Niet alleen is het premie-inkomen in het derde kwartaal in de meeste segmenten gestegen, maar ook het operationeel resultaat verbeterde zowel in Leven als in Niet-Leven. Specifieke waardeverminderingen op aandelen in Azië en lagere recurrente inkomsten van dividenden en opbrengsten uit vastgoed leidden tot een lichte daling van de nettowinst uit Verzekeringen. De winst sinds het begin van het jaar en onze solvabiliteit en kaspositie blijven sterk. Als de financiële markten in de laatste weken van het jaar geen materiële invloed uitoefenen, blijven we er dan ook op vertrouwen dat we een resultaat zullen behalen dat in de lijn ligt van onze aanvankelijke prognose. Ik wil al onze medewerkers en partners bedanken voor hun inzet bij het helpen van al onze klanten en voor hun engagement voor de samenleving in deze uitzonderlijke tijden."


Bijlage