Befimmo NV: Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Norges Bank op 3 december 2020. Met deze verklaring meldt Norges Bank dat haar participatie in Befimmo op 1 december 2020 de verklaringsdrempel van 3% heeft onderschreden. De situatie vóór en na de transactie wordt in het persbericht samengevat.

Klik hier om het persbericht te raadplegen: 

Bijlage