Bekaert pakt structurele veranderingen in de nieuwe marktomgeving aan

Intentie tot herschikking van activiteiten met impact op tewerkstelling in België


 

De impact van de Covid-19 pandemie zal aanzienlijke blijvende effecten hebben op economieën en vraagpatronen. Om te beantwoorden aan veranderende klanten- en marktverwachtingen en werkwijzen, heeft Bekaert een aantal maatregelen bepaald die de groep in staat zullen stellen zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Door de structurele veranderingen aan te pakken, wil de groep ook de grondslag leggen voor het opbouwen van nieuwe vaardigheden en duurzame waardecreatie.

Bekaert wil de doeltreffendheid van het operating model en de efficiëntie van processen doorheen de business verhogen. De groep zal daartoe sterkere kenniscentra uitbouwen en verder investeren in ‘shared services’ om de expertise en activiteiten te consolideren van businessdomeinen die ondersteunende diensten verlenen aan de globale footprint. Dit kan beslissingen inhouden om dergelijke activiteiten te verhuizen of te outsourcen. Bekaert evalueert ook voortdurend de opstelling en capaciteitsbenutting van de footprint om waardecreatie te stimuleren.

Als onderdeel van de globale aanpak en maatregelen kondigt Bekaert vandaag de intentie aan om de globale engineering activiteiten, meerdere functionele afdelingen in dienst van wereldwijde of lokale businessnoden van de groep, en enkele ondersteunende en technische functies in de fabrieken in Zwevegem, te herschikken.

De uitvoering van dit plan zou een impact hebben op de tewerkstelling in België. Het management heeft vandaag de Belgische en Europese ondernemingsraden op de hoogte gebracht van de voorgestelde maatregelen en zal informatiesessies organiseren voor alle werknemers in de respectievelijke afdelingen. Het herstructureringsplan zou 160 jobs affecteren in België vanaf 2021. Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit plan en zal samen met de sociale partners de opties om de sociale impact ervan te beperken, grondig evalueren.

Bekaert Engineering (Ingelmunster): de engineering organisatie in België zou een wereldwijd kenniscentrum worden voor de ontwikkeling van innovatieve uitrustingsoplossingen. De ontwerp-, diensten- en projectmanagement teams zullen zich focussen op de toepassing van nieuwe en digitale technologieën en op het beheer van uitrusting doorheen de levensduur (Equipment Lifecycle Management - ELM). Het plan omvat de stopzetting van de werkplaatsactiviteiten in België en de verhuis van de expertise-activiteiten met prototypelabo van Ingelmunster naar Deerlijk. Deze intentie tot herschikking van de Belgische engineering activiteiten zou 95 jobs affecteren (63 arbeiders en 32 bedienden en kaderleden).

Functionele diensten (Zwevegem): Bekaert ontwikkelt sterkere ‘centers of excellence’ doorheen de groepsdiensten en versnelt de aanwending van digitale mogelijkheden ten behoeve van operationele, commerciële en administratieve procesuitmuntendheid om bijkomende waarde te creëren voor de business en de klanten. Dit zou leiden tot een reductie van 46 bedienden en managers in België.

Productievestigingen (Zwevegem): de fabrieken in Zwevegem hebben de intentie om een aantal ondersteunende en technische functies te herschikken en te groeperen. De nieuwe opstelling zou 19 bedienden en managers in de respectievelijke productievestigingen affecteren. 

In de Belgische engineering organisatie en productievestigingen staan momenteel 50 vacatures open om het organische personeelsverloop op te vangen en specifieke bekwaamheden uit te bouwen. Het management zal de kandidaatstelling van werknemers uit de bovenvermelde geaffecteerde functies in overweging nemen.  

Bijlage